Pielietojums

Elektriskā māju apsilde
Daudzdzīvokļu mājas – dzīvokļi un apartamenti
Mājas ar zemu enerģijas patēriņu
Cauruļvadu apsildes risinājumi
Karstā ūdens apgāde sadzīves vajadzībām
Sporta laukumi
Saldēšanas kameru aizsardzība
Lidostas un helikopteru nosēšanās laukumi
Citi apsildes risinājumi
Lauksaimniecība – pielietojuma veidi
Jūras un cita veida transports
Viesnīcas un biroju ēkas
Rūpnieciskās tvertnes
Stadioni