Karstā ūdens apgāde sadzīves vajadzībām

Mūsdienās karstā ūdens apgāde ir acīm redzams standarts daudzdzīvokļu mājām. Mums ir karstais ūdens tad un tur, kad tas ir nepieciešams, un ir ļoti vēlams, lai ūdensapgāde sāktu funkcionēt uzreiz. Jaunākās būvniecības normas un noteikumi (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 un CIBSE TM13) pieprasa, lai karstā ūdens apgādes sistēmas nodrošinātu ne tikai maksimālu komfortu un efektivitāti, bet arī Legionella kontroli (legionellu baktērijas). Tas nozīmē, ka katrai centralizētai ēkas ūdensapgādes sistēmai jābūt pasargātai no Legionella (legionellu baktērijām) ne tikai ar efektīvās filtrācijas un dezinfekcijas palīdzību, bet arī – uzturot ūdens temperatūru atļautās normas robežās, atbilstoši ar legionella baktēriju kontroli saistīto risku pārvaldības plānam.

Karstā ūdens apgādei paredzētā DEVI elektriskās apsildes sistēma nodrošina ūdens padevi ar noteiktu temperatūras līmeni, kā arī – legionellu baktēriju (Legionella) funkcionēšanas apspiešanai atbilstošu dezinfekciju.

Papildus pie iepriekš minētā, DEVI cauruļvadu apsildes sistēmas nodrošina karstā ūdens esamību visos ūdens krānos un resursos, kad cauruļu cirkulācijas sistēma nav nepieciešama. Tās arī veicina notekūdeņu apjoma samazinājumu, jo jūs iegūstat karsto ūdeni nekavējoties. Šo risinājumu var piemērot karstā ūdens apgādes sistēmās, kuras tiek izmantotas sadzīves vajadzību nodrošināšanai (KŪS), kur ūdens tiek piegādāts no centralizētās ūdens apgādes sistēmas ar zemu ūdens temperatūru (CŪSZT), kas ir rentabls un energoefektīvs ūdens apgādes sistēmas izbūves paņēmiens pilsētas apstākļos.

Sākotnējie ieguldījumi KŪS sistēmā, kurai nav cirkulācijas, nozīmē, ka ir nepieciešams uzstādīt aptuveni par 50% mazāk cauruļu, izolācijas, vārstu un sūkņu sakarā ar to, ka nav nepieciešams atgriezeniskais cauruļvads un izolācija. Tas arī nozīmē, ka jums nav nepieciešama papildu vieta atgriezeniskā cauruļvada ierīkošanai, kas nodrošina plašāku telpu servisa komunikāciju kanāliem.

DEVI apsildes kabeļi apgādā ar enerģiju tikai tās vietas, kur tas ir nepieciešams, pielāgojot gala rezultātu āra temperatūras rādījumiem. Pie tam jo mazāks cauruļu skaits ved uz karstā ūdens boileriem, jo mazāki būs siltuma zudumi sistēmā.

DEVI produktu katalogs 2021
DEVI produktu katalogs 2021. gadam pieejams gan drukātajā, gan elektroniskajā versijā. Saņemiet savu kataloga eksemplāru tūlīt!
Kā pasargāt ūdens caurules no aizsalšanas?
Ziemā, pēc bargāka sala, santehnikas uzņēmumus pārpludina māju īpašnieku aicinājumi atkausēt aizsalušās ūdens caurules. Tomēr šo problēmu var novērst savlaicīgi ar vienkāršu risinājumu par salīdzinoši zemām izmaksām.