Panaudojimas

Individualūs namai
Daugiabučiai namai, butai ir apartamentai
Mažai elektros energijos sunaudojantys namai
Vamzdynų šildymas
Karštas vanduo buityje
Sporto aikštelės
Šaldymo kamerų apsauga
Oro uostai ir sraigtasparniai
Kiti šildymo sprendimai
Panaudojimas žemės ūkyje
Jūros ir kitas transportas
Viešbučiai ir komerciniai pastatai
Pramoninės talpos