DEVI trygger vinteren med varmeløsninger

DEVI tilbyr smarte og energieffektive varmeløsninger som trygger og sikrer folk og boliger om vinteren. Utendørs varmesystemer sparer både tid og penger samtidig som man unngår snømåking og salting. Varmesysteme består av elektriske varmekabler eller matter, termostater og fuktfølere. Løsningene skreddersys slik at de passer til boligeierens behov.

Gangarealer, trapper og nedkjørsler

Ved å bruke DEVI varmekabler og matter som styres av elektroniske termostater med fuktfølere, kan du på en kostnadseffektiv måte smelte is- og snø i f.eks. nedkjørsler, trapper og gangarealer. I tillegg til å sikre en trygg fremkommelighet unngår du jobben med snømåking, salting og strøing.

Tak, takrenner og nedløpsrør

DEVIs løsninger for tak, takrenner og nedløpsrør kan brukes til praktisk talt alle typer takkonstruksjoner for å hindre at smeltevannet hoper seg opp i takrenner, og for å unngå skader på fasader og tak. Varmekabeler installeres i takrenner og nedløpsrør og langs takkanten, eller hvor det er fare for is- og snødannelse.

Kostnader

Hver vinter skjer det dessverre ulykker på grunn av skader forvoldt av  is og snø. Personskader reduserer livskvaliteten og produktivitet, mens skader på boliger gir økte vedlikeholdskostnader og forsikringspremier. Installasjon av DEVIs systemer for is- og snøsmelting samt frostsikring reduserer disse kostnadene.

DEVIs is- og snøsmeltingssystemer samt frostsikring er utviklet for å gi sikkerhet for personer, kjøretøyer og bygninger gjennom trygt ferdsel og kjøring om vinteren og færre skader på bygninger.

 

 

Se film fra en installasjon

Se film fra en installasjon

Relaterte produkter
DEVIasphalt™ er en to-leder varmekabelserie som tåler temperaturer opptil 240°C i korte perioder. Er derfor meget godt egnet ved bruk når overdekningen er asfalt som holder høye temperaturer når det legges ut. Varmekabelserien benyttes til smelting av is og snø på asfalterte områder.
DEVIsnow™ er en 2-leder varmekabel med skjerm for utendørs bruk. Kablene benyttes til snøsmelting, og kan bl.a. installeres i bakkearealer, trapper, ramper takanlegg, takrenner og nedløpsrør.
DEVIsnow™ er en 2-leder varmekabel med skjerm for utendørs bruk. Kablene benyttes til snøsmelting, og kan bl.a. installeres i bakkearealer, trapper, ramper takanlegg, takrenner og nedløpsrør.
DEVIiceguard™ sort er en selvbegrensende varmekabel som brukes til is- og snøsmelting på tak, i takrenner og nedløpsrør. Selvbegrensende varmekabler er konstruert slik at de kan kappes hvor som helst på lengden, helt ned til 30 cm lengde. Dette gir stor monteringsfrihet og rask montasje.
Iceguard-18 Readymade anvendes til is- og snøsmelting på tak, i takrenner og nedløpsrør. Iceguard-18 Readymade leveres i ferdige lengder med 5 m tilledning for enkel og rask installasjon. Iceguard-18 Readymade • Beskytter mot frostskader på tak og i takrenner og nedløpsrør • Er enkel å installere. • Beskytter mot istapper og is på tak
DEVIsnow™ er en 2-leder varmekabel med skjerm forlagt på et selvklebende nett av glassfiber. 20 års garanti.
DEVIasphalt™ er 2-leder varmematter som tåler temperaturer opptil 240°C i korte perioder. Er derfor meget godt egnet ved bruk når overdekningen er asfalt som holder høye temperaturer når det legges ut. Varmekabelserien benyttes til smelting av is og snø på asfalterte områder. 20 års garanti.
DEVIsnow™ er en 2-leder varmekabel med skjerm forlagt på et selvklebende nett av glassfiber. 20 års garanti.
DEVIasphalt™ er 2-leder varmematter som tåler temperaturer opptil 240°C i korte perioder. Er derfor meget godt egnet ved bruk når overdekningen er asfalt som holder høye temperaturer når det legges ut. Varmekabelserien benyttes til smelting av is og snø på asfalterte områder. 20 års garanti.
Devireg™ 850 snøsmelterautomatikk er den optimale løsningen for å holde arealer og takanlegg snø- og isfrie. Snøsmelterautomatikken får informasjon om både bakketemperatur og fukt/snø fra de intelligente bakkefølerne og/eller takfølere, og sikrer dermed snøfrie arealer til lave driftskostnader Det er mulig å dele arealer i 2 soner, f.eks. en nordlig og en sørlig del. På denne måten sparer man energi når den sørlige siden blir fri for is og snø raskere enn den nordlige pga. solvarmen. Det er også mulig å prioritere mellom soner slik at en sone gjøres is- og snøfri før fokus settes på neste sone. Med Devireg™ 850 kan man styre 2 soner med bakkefølere, 2 soner med takfølere, eller to soner med både bakke- og takfølere.
Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for frittstående montasje på vegg. Romslig kapsling gjør termostaten meget tilkoplingsvennlig. Leveres med separat ledningsføler på 2,5 meter. Innbygget 2-polet bryter i front. Kan styre både kjølig og oppvarming. Meget godt egnet til styring av varmekabel på rørinstallasjoner, snøsmelting, romtemperatur, gulvvarme og frostsikring.