DEVI trygger vinteren med varmeløsninger

DEVI tilbyr smarte og energieffektive varmeløsninger som trygger og sikrer folk og boliger om vinteren. Utendørs varmesystemer sparer både tid og penger samtidig som man unngår snømåking og salting. Varmesysteme består av elektriske varmekabler eller matter, termostater og fuktfølere. Løsningene skreddersys slik at de passer til boligeierens behov.

Gangarealer, trapper og nedkjørsler

Ved å bruke DEVI varmekabler og matter som styres av elektroniske termostater med fuktfølere, kan du på en kostnadseffektiv måte smelte is- og snø i f.eks. nedkjørsler, trapper og gangarealer. I tillegg til å sikre en trygg fremkommelighet unngår du jobben med snømåking, salting og strøing.

Tak, takrenner og nedløpsrør

DEVIs løsninger for tak, takrenner og nedløpsrør kan brukes til praktisk talt alle typer takkonstruksjoner for å hindre at smeltevannet hoper seg opp i takrenner, og for å unngå skader på fasader og tak. Varmekabeler installeres i takrenner og nedløpsrør og langs takkanten, eller hvor det er fare for is- og snødannelse.

Kostnader

Hver vinter skjer det dessverre ulykker på grunn av skader forvoldt av  is og snø. Personskader reduserer livskvaliteten og produktivitet, mens skader på boliger gir økte vedlikeholdskostnader og forsikringspremier. Installasjon av DEVIs systemer for is- og snøsmelting samt frostsikring reduserer disse kostnadene.

DEVIs is- og snøsmeltingssystemer samt frostsikring er utviklet for å gi sikkerhet for personer, kjøretøyer og bygninger gjennom trygt ferdsel og kjøring om vinteren og færre skader på bygninger.

 

 

Se film fra en installasjon

Se film fra en installasjon

Relaterte produkter