Om vinteren utgjør meter lange istapper som henger fra tak en høy risiko for forbipasserende. Men med varmekabler i takrennen reduseres farlige situasjoner betraktelig. I tillegg kan kablene hindre omfattende materielle skader som følge av store snøfall.


Vinterstid henger det ofte meter lange istapper fra en mengde av byens bygninger rundt om i landet. Det kan fort føre til farlige situasjoner hvis istappene ikke fjernes i tide. Derfor anbefaler DEVI å bruke varmekabler i takrennen som et effektivt våpen mot farlige situasjoner. "Ved å installere varmekablene på tak, i takrenner og nedløpsrør hindres dannelsen av istapper som kan føre til stor skade for både fotgjengere og biler," sier salgssjef Pål Sagen i DEVI.


Med en slik løsning slipper eieren både bekymringer og dyre utgifter. Det er nemlig eierens ansvar å sikre mot ras. Skjer det en ulykke blir eieren ansvarlig for skade både på personer og eiendeler.


Hindrer at taket kollapser
I tillegg til å sette en stopper for istapper reduserer varmekablene risikoen for at taket kollapser på grunn av store, tunge snømengder. Spesielt bygninger med flate tak og idrettshaller, boliger og landbrukseiendommer er spesielt sårbare når snøen raskt akkumuleres og legger et enormt press på takkonstruksjonen.


Kablene kan for eksempel installeres i utsatte områder slik som i monteringen av vinkel bygninger hvor risikoen for tunge snømengder er størst. De elektriske varmekabler smelter snøen og smelte vannet ledes bort gjennom takrenner og nedløpsrør.


Rask, enkel og energieffektiv løsning
Varmesystemet fra DEVI er en rask, enkel og rimelig løsning som sparer boligeiere for snørydding, bekymringer og farlige situasjoner. Varmekablene installeres enkelt direkte på toppen av eksisterende tak og i takrenner.
Samtidig reagerer termostaten som styrer varmekablene raskt og sørger for automatisk å slå varmekablene av og på avhengig av gjeldende temperatur og luftfuktighet. Dette gjør systemet energieffektivt slik at strømregningen ikke kommer ut av kontroll.

Relaterte produkter