Om vinteren utgjør meter lange istapper som henger fra tak en høy risiko for forbipasserende. Men med varmekabler i takrennen reduseres farlige situasjoner betraktelig. I tillegg kan kablene hindre omfattende materielle skader som følge av store snøfall.


Vinterstid henger det ofte meter lange istapper fra en mengde av byens bygninger rundt om i landet. Det kan fort føre til farlige situasjoner hvis istappene ikke fjernes i tide. Derfor anbefaler DEVI å bruke varmekabler i takrennen som et effektivt våpen mot farlige situasjoner. "Ved å installere varmekablene på tak, i takrenner og nedløpsrør hindres dannelsen av istapper som kan føre til stor skade for både fotgjengere og biler," sier salgssjef Pål Sagen i DEVI.


Med en slik løsning slipper eieren både bekymringer og dyre utgifter. Det er nemlig eierens ansvar å sikre mot ras. Skjer det en ulykke blir eieren ansvarlig for skade både på personer og eiendeler.


Hindrer at taket kollapser
I tillegg til å sette en stopper for istapper reduserer varmekablene risikoen for at taket kollapser på grunn av store, tunge snømengder. Spesielt bygninger med flate tak og idrettshaller, boliger og landbrukseiendommer er spesielt sårbare når snøen raskt akkumuleres og legger et enormt press på takkonstruksjonen.


Kablene kan for eksempel installeres i utsatte områder slik som i monteringen av vinkel bygninger hvor risikoen for tunge snømengder er størst. De elektriske varmekabler smelter snøen og smelte vannet ledes bort gjennom takrenner og nedløpsrør.


Rask, enkel og energieffektiv løsning
Varmesystemet fra DEVI er en rask, enkel og rimelig løsning som sparer boligeiere for snørydding, bekymringer og farlige situasjoner. Varmekablene installeres enkelt direkte på toppen av eksisterende tak og i takrenner.
Samtidig reagerer termostaten som styrer varmekablene raskt og sørger for automatisk å slå varmekablene av og på avhengig av gjeldende temperatur og luftfuktighet. Dette gjør systemet energieffektivt slik at strømregningen ikke kommer ut av kontroll.

Relaterte produkter
DEVIsnow™ er en 2-leder varmekabel med skjerm for utendørs bruk. Kablene benyttes til snøsmelting, og kan bl.a. installeres i bakkearealer, trapper, ramper takanlegg, takrenner og nedløpsrør.
DEVIsnow™ er en 2-leder varmekabel med skjerm for utendørs bruk. Kablene benyttes til snøsmelting, og kan bl.a. installeres i bakkearealer, trapper, ramper takanlegg, takrenner og nedløpsrør.
DEVIiceguard™ sort er en selvbegrensende varmekabel som brukes til is- og snøsmelting på tak, i takrenner og nedløpsrør. Selvbegrensende varmekabler er konstruert slik at de kan kappes hvor som helst på lengden, helt ned til 30 cm lengde. Dette gir stor monteringsfrihet og rask montasje.
Iceguard-18 Readymade anvendes til is- og snøsmelting på tak, i takrenner og nedløpsrør. Iceguard-18 Readymade leveres i ferdige lengder med 5 m tilledning for enkel og rask installasjon. Iceguard-18 Readymade • Beskytter mot frostskader på tak og i takrenner og nedløpsrør • Er enkel å installere. • Beskytter mot istapper og is på tak
Devireg™ 850 snøsmelterautomatikk er den optimale løsningen for å holde arealer og takanlegg snø- og isfrie. Snøsmelterautomatikken får informasjon om både bakketemperatur og fukt/snø fra de intelligente bakkefølerne og/eller takfølere, og sikrer dermed snøfrie arealer til lave driftskostnader Det er mulig å dele arealer i 2 soner, f.eks. en nordlig og en sørlig del. På denne måten sparer man energi når den sørlige siden blir fri for is og snø raskere enn den nordlige pga. solvarmen. Det er også mulig å prioritere mellom soner slik at en sone gjøres is- og snøfri før fokus settes på neste sone. Med Devireg™ 850 kan man styre 2 soner med bakkefølere, 2 soner med takfølere, eller to soner med både bakke- og takfølere.