Utendørs varmeløsninger

Elektrisk oppvarming brukes til is- og snøsmelting, og gir sikkerhet for mennesker, kjøretøyer, utstyr og bygninger om vinteren. I tillegg regnes elektriske varmeløsninger som en av de mest energieffektive løsningene.

Derfor bruker vi elektrisk oppvarming

Elektrisk oppvarming løser sesongutfordringen med energieffektive systemer som bruker varmekabler for å beskytte mennesker, materiell og bygninger mot snø, is og frostskader. DEVIs elektriske varmeløsninger er bærekraftige løsninger for en grønnere og renere fremtid. Med et lavt energiforbruk vinterstid kan man holde tak og innkjørsler tørre og trygge.

Elektrisk oppvarming har mange fordeler:

 • Sikrer effektiv snørydding - området holdes fritt for is og snø 24/7
 • Sikker trafikk og arbeidsområder for mennesker og materiell
 • Beskytter bygningene mot is-ansamlinger som kan skade takkonstruksjonene 
 • Holder rør og utstyr isfrie
 • Mindre manuelt arbeid med å fjerne snø og is
 • Mindre uforutsette reparasjonskostnader etter vinteren
 • Reduserer risikoen for at taket kollapser på grunn av tunge snømasser
 • Enkel installasjon
 • Sparer kostnader da det alltid gir optimale forhold til stedet der det elektriske varmesystemet er installert
 • Smart 2-sonekontroll med lavt energiforbruk
 • Et vedlikeholdsfritt system med 20 års garanti

Slik velger du riktig løsning

Løsningen avhenger av om det er et bakkeanlegg, en rampe, en trappe, en parkeringsplass, et tak eller annet.

DEVI hjelper deg gjerne med prosjektering, råd og veiledning i forbindelse med installasjon etc.  Vi anbefaler du besøker vår side her:

https://devi.danfoss.com/norway/support/prosjekteringshjelp/

Du er også velkommen til å kontakte oss på:

kundeservice.no@danfoss.com

Dette består varmesystemene av:

Varmesystemene for utendørs bruk består av tre hovedkomponenter:

- Et varmeelement (varmekabel eller varmematte)
- En styring (digital med fukt- og temperaturfølere eller analog med temperaturfølere)
- Tilleggsutstyr avhengig av valgt utstyr (f.eks. klips, festebånd eller annet)

Slik velger du riktige produkter

Det er enkelt å velge riktig varmeløsning i henhold til dine krav og behov. 

- Varmematter reduserer installasjonstiden og kostnadene
- Varmekabler er en fleksibel og optimal løsning under trange forhold
- Digitale styringer reduserer energiforbruket. DEVIs digitale styringer overvåker  temperaturen, og fuktføleren overvåker fukt i luften. Dette er en innebygd kostnadsbesparelse fordi systemet kun arbeider når det er fukt i luften.
- Analoge styringer er best egnet for mindre varmesystemer (mindre enn 5 kW)
- Valg av tilbehør avhenger av bruksområdet, overflatekonstruksjonen og installasjonsstedet
- Sjekk materialet på taket før du velger festemetode

 

Varmematte

Varmekabel

Digital styringsenhet

Klips for feste av varmekabel

Relaterte produkter