Bruksområder

Eneboliger
Leilighetsbygg – leiligheter
Lavenergibygninger
Flyplasser og helikopterlandingsplasser
Landbruk
Sjøfart og veitransport
Hoteller og næringsbygg
Industritanker
Stadioner
Annen varme