Bruksområder

Eneboliger
Leilighetsbygg – leiligheter
Lavenergibygninger
Røroppvarming
Varmt tappevann
Idrettsanlegg
Kjølelagerbeskyttelse
Flyplasser og helikopterlandingsplasser
Annen varme
Landbruk
Sjøfart og veitransport
Hoteller og næringsbygg
Industritanker