Flyplasser og helikopterlandingsplasser

Travle flyplasser krever spesialløsninger for passasjersikkerhet og komfort om vinteren. De skal ikke bare sikre komfort for reisende på lange turer, de skal først og fremst sørge for sikkerhet for luftfartøy, uavhengig av værforholdene. Oppstillingsplassene skal aldri være glatte, og alle markeringer på landingsstripen skal være synlige. Bruk av DEVI elektrisk utendørsvarme på oppstillingsplasser og landingsstriper beskytter mot is og snø, og gjør den daglige driften sikrere og enklere. 

Helikopterlandingsplasser på sykehus har også spesielle sikkerhetsmessige og medisinske krav med tanke på pasientene. Slike ambulanseflygninger skal redde menneskers liv. Derfor er det avgjørende å sikre at helikopterlandingsplassen er ren og tørr. DEVI varmekabler sikrer best mulig forhold for rask og sikker avgang og landing, uansett værforhold.

En rekke internasjonale flyplasser og helikopterlandingsplasser er utstyrt med DEVIs pålitelige varmeløsninger, som bidrar til at flygningene kan gjennomføres på en sikker måte.

Nye DEVIpipeheat™ V3 - drikkevannsgodkjente kabler
DEVIpipeheat™ V3 er en oppdatering av den selvbegrensende kabelen DEVIpipeheat™ V2. Den nye versjonen er godkjent for installasjon i drikkevann.