Hoteller og næringsbygg

DEVI elektriske varmeløsninger i offentlige bygg

DEVI har i mange år levert elektrisk varme til store offentlige bygg, for eksempel kjøpesentre, hoteller, kontorbygg og flyplasser over hele verden.

Man trenger ikke å varme opp all luft i en lobby med 15 meter takhøyde for å sikre optimal komforttemperatur for publikum (i to meters høyde fra gulvnivå). Gulvvarme, is- og snøsmelting, røroppvarming og andre bruksområder er kjernen i de elektriske varmeløsningene fra DEVI.

1. Erfaring med store byggeprosjekter

DEVI har lang erfaring innen samarbeid med kjøpesentre, hoteller, kontorbygg og andre offentlige bygg. DEVI er representert i mer enn 66 land, og man finner offentlige bygg som er utstyrt med pålitelige DEVI-løsninger over hele verden. Lokale DEVI-selgere tilbyr profesjonell støtte og teknisk hjelp til store entreprenører, slik at samarbeidet blir enkelt og effektivt. 

2. DEVI sørger for sikkerhet

Våre løsninger velges hovedsakelig for sikkerhet i innkjørsler, gangveier, tak og takrenner samt til røroppvarming. DEVIs is- og snøsmeltingssystem er utviklet for å bidra til sikkerhet for personer, kjøretøy og bygninger. De brukes til å sikre gang- og kjøreveier og for å forebygge skader på bygninger om vinteren.

Alle vannsystemer til offentlige bygg, som sykehus, hoteller og leilighetsbygg bør beskyttes mot legionella, ikke bare ved effektiv filtrering og desinfisering, men også ved å holde vanntemperaturen innenfor grensene for legionellarisiko. DEVIs varmesystemer for varmtvann i boliger oppfyller kravene i alle lover og forskrifter for slik røroppvarming.

3. Økonomiske fordeler

DEVIreg™ termostater med avanserte fuktighetsfølere (for utendørs systemer) eller registrering av åpne vinduer (for varme innendørs) sikrer optimale resultater med lavest mulig energiforbruk.

Kostnadene til installasjon og drift av DEVIs utendørssystemer er lave når man tar hensyn til de forebyggende fordelene ved systemet. Man kan enkelt unngå årlige utgifter til snørydding og salting. Dessuten kan man unngå reparasjonskostnader som følge av is-, snø- og saltskader.

DEVI er valgt som leverandør av elektriske varmeløsninger i hoteller, butikksentre og aldershjem over hele verden, hovedsakelig av økonomiske årsaker.

4. DEVI sørger for komfort

Gulvvarme er en av de mest komfortable opplevelsene man kan gi hotellgjestene. Varmen fordeles jevnt over hele gulvet og sørger for behagelig varme for føttene, kroppen og hodet. Den gode varmen rundt føttene stiger langsomt opp og varmer kroppen. Med gulvvarme kan man redusere den gjennomsnittlige romtemperaturen med 2 °C uten at det påvirker komforten. Det betyr at temperaturen kan reduseres med ca. 20 % – noe som er både økonomisk og miljøvennlig.

5. Opp til 20 års full garanti på DEVI varmekabler og matter

Alle DEVI-produkter fremstilles under streng kvalitetskontroll. Derfor kan du stole på DEVI. Takket være kvaliteten kan vi tilby 20 års full garanti på DEVI varmekabler og varmematter, som inkluderer installasjonskostnader og gulvmaterialer, for eksempel skade på murverk og fliser.

Nye DEVIpipeheat™ V3 - drikkevannsgodkjente kabler
DEVIpipeheat™ V3 er en oppdatering av den selvbegrensende kabelen DEVIpipeheat™ V2. Den nye versjonen er godkjent for installasjon i drikkevann.
DEVI trygger vinteren med varmeløsninger
DEVI tilbyr smarte og energieffektive løsninger som trygger og sikrer private boliger om vinteren. Utendørs varmesystemer sparer både tid og penger samtidig som man unngår snømåking og salting. Varmesysteme består av elektriske varmekabler eller matter, termostater og fuktfølere. Løsningene skreddersys slik at de passer til boligeierens behov.
Frostsikring av vannrør med DEVIaqua™
Om vinteren kan frosne rør være til stor bekymring for boligeiere, hytteeiere og vannforsyningsselskaper. Frosne rør begrenser vanntilførselen på vinterdager med lave temperaturer. Videre kan vannrørene sprekke og forårsake betydelige skader for både private og næringsvirksomheter.