Kjølelagerbeskyttelse

Oppvarming av gulvkonstruksjonen i et kjølelager er nødvendig for å beskytte bygningen mot skade som følge av gulvforholdene under kjølelagre og isbaner.

I fryselagre, der temperaturen konstant er mellom -20 og -30 °C eller lavere, forplanter kulden seg til omgivelsene og trenger inn i fundamentet under fryselageret selv om det er godt isolert.

For å beskytte konstruksjonen i kjølelagre, bør det installeres varmekabler i gulvet, under isolasjonen i bygningsfundamentet eller i dørrammen.

Gulvbeskyttelse mot kondens

I døråpninger mellom fryselagre og oppvarmede rom kan det dannes kondens på gulvet, på grunn av den konstante vekslingen mellom kald og varm luft som alltid oppstår når dørene åpnes og lukkes. Det kan føre til farlige isdannelser på gulvet. Derfor må gulvet i slike områder varmes opp for å unngå at det dannes is. Det bidrar også til komforten ved at strømmen av kald luft til oppvarmede områder begrenses.

Gulv

I fryselagre, der temperaturen er konstant mellom -20 og -30 °C eller lavere, forplanter kulden seg til omgivelsene selv om det er godt isolert. Det betyr at materialer som er i kontakt med underlaget/bakken, for eksempel fundament og gulvområder, absorberer kulden slik at bakken kan fryse. Vannet i bakken utvider seg, og det kan forårsake alvorlige frostsprengninger. Det samme problemet forekommer på isbaner med kunstig nedfrysing. Dette kan unngås med DEVIs frostsikrings løsninger.