Landbruk

Oppvarming av fjøs

I landbruket er det avgjørende å sørge for at alle dyr har optimale forhold. Det er f.eks. viktig at grisunger ikke mister kroppsvarme til omgivelsene, slik at de kan vokse. En optimal løsning er DEVIinline™ varmekabler installert i gulvet i fjøset eller bingen, for å sikre at dyrene vokser og får tilført varme.

I grisebinger skal grisungene ha en temperatur på opp til 30 °C de første to dagene. Deretter skal temperaturen reduseres gradvis til ca. 18 °C i løpet av de neste fire ukene. Dette kan enkelt oppnås med en DEVIreg™ termostat som regulerer varmen. Med DEVI varmekabler har du mulighet til å opprettholde ønsket temperatur bare på nivået der dyrene befinner seg.

I hønsegårder er det også en stor fordel å installere varmekabler. Økt gulvtemperatur reduserer energiforbruket vesentlig uten å varme opp hele bygningen.

Andre fordeler er at hønene får et renere og tørrere miljø, noe som er dokumentert å ha en merkbar innvirkning på hønenes velvære, inkludert tendensen til å hakke på hverandre hvis miljøet ikke er tilfredsstillende. Gulvvarme innebærer ikke kun varme for dyrene, det reduserer også mengden bakterier og mikroorganismer.

Alt dette er faktorer som reduserer faren for sykdommer og epidemier. I tillegg bidrar rask tørking av dyreavføring til enklere og raskere rengjøring av gulvet når man skifter mellom to kyllingkull. DEVIs varmesystemer kan brukes til grisebinger, hønsegårder, grisegårder og mange andre typer fjøs.

Frøsenger

For å fremskynde vegetasjonen og reproduksjonen i drivhus kan jorden varmes opp tidlig om våren slik at vegetasjonen starter tidligere og avlingen varer lenger. Det gir også mulighet for å dyrke planter som krever varme, som normalt bare vokser i subtropiske/tropiske strøk, og som trenger varmere forhold enn det man finner i kalde deler av verden.

DEVIinline™ varmekabler er ideelle for å oppnå nødvendig temperatur. Hvis de i tillegg er utstyrt med DEVIreg™ termostater og følere, kan man oppnå enestående resultater med minimalt energiforbruk.

Oppvarming av frøsenger kan brukes i drivhus, blomsterbed, frøsenger og reproduksjonskasser.

Nye DEVIpipeheat™ V3 - drikkevannsgodkjente kabler
DEVIpipeheat™ V3 er en oppdatering av den selvbegrensende kabelen DEVIpipeheat™ V2. Den nye versjonen er godkjent for installasjon i drikkevann.
DEVI trygger vinteren med varmeløsninger
DEVI tilbyr smarte og energieffektive løsninger som trygger og sikrer private boliger om vinteren. Utendørs varmesystemer sparer både tid og penger samtidig som man unngår snømåking og salting. Varmesysteme består av elektriske varmekabler eller matter, termostater og fuktfølere. Løsningene skreddersys slik at de passer til boligeierens behov.
Frostsikring av vannrør med DEVIaqua™
Om vinteren kan frosne rør være til stor bekymring for boligeiere, hytteeiere og vannforsyningsselskaper. Frosne rør begrenser vanntilførselen på vinterdager med lave temperaturer. Videre kan vannrørene sprekke og forårsake betydelige skader for både private og næringsvirksomheter.