Røroppvarming

Væskeforsyningssystemer, for eksempel vannrør, er avhengige av rørets temperatur og tilstand for å ivareta kvaliteten på vannforsyningen. Dette krever spesifikke, pålitelige løsninger.

Vann- og sanitærrør er viktige deler av alle bygninger. Eventuelle feil kan forårsake store problemer og kostnader. Takket være DEVI røroppvarming kan du enkelt unngå plutselige og uventede frostskader om vinteren.

Frostsikringssystemene installeres der det er behov for å hindre at vann- og sanitærrør fryser og får frostskader. Systemer for temperaturvedlikehold sikrer at varmtvanns- eller væskerør holder riktig temperatur.

I tillegg til hovedformålet er det mange fordeler ved bruk av røroppvarming, for eksempel:

 • Frostfrie rør
 • Konstant flyt i rørene
 • Redusert dybde for nedgravde rør
 • Ingen reparasjonskostnader etter en kald vinter
 • Ingen herding av fettholdige produkter i rørsystemene
 • Effektiv varmtvannsforsyning

DEVIs røroppvarmingssystemer består av DEVI varmekabler, DEVIreg™ termostater og installasjonsutstyr.

DEVIreg™ termostater med følere sikrer optimale resultater med lavest mulig energiforbruk.

Anbefalinger for installasjon av DEVI røroppvarming

Røroppvarming anbefales for å opprettholde en bestemt væsketemperatur i:

 • Leilighetsbygg og offentlige bygg med underjordisk garasje
 • Supermarkeder
 • Sanitærrør
 • Frostsikring av vanntanker
 • Fettavløp
 • Avløp for regnvann
 • Offentlige varmt-/kaldtvannsrør
 • Utvendig isolasjon i eneboliger

DEVIs røroppvarmingssystemer kan brukes innvendig og utvendig i rør, i innendørs og utendørs rørnettverk samt til rør over og under bakken.

Røroppvarmingssystemer bør installeres på et tidlig stadium i byggeprosessen. Det bidrar til sikkerheten og forebygger fare for frostskader.