Sjøfart og veitransport

DEVI intelligente elektriske varmesystemer skaper høy komfort for passasjerene på moderne ferger, yachter og bybusser.

Elektriske varmeløsninger for transport gir mulighet for høy passasjerkomfort og lavt energiforbruk for driftsselskapet. DEVIs systemer sikrer høy komfort for passasjerer i lugarer og baderom om bord på skip. Slike løsninger brukes også i produksjon av moderne busser, tog og fly.

De elektriske varmesystemene er utviklet for å sikre lavest mulig energiforbruk.

DEVI leverer varmekabler med 20 års full garanti og termostater med 5 års full garanti. Det betyr at du kan dra nytte av optimal funksjon med høy pålitelighet, som er nesten vedlikeholdsfritt. Hvis det skulle oppstå problemer, blir det ikke bare levert et nytt produkt, men også kostnaden til å gjenopprette den opprinnelige installasjonen blir dekket.