Varmt tappevann

Tilgang til varmtvann er en selvfølge i alle bygg. Vi har tilgang til varmtvann uansett når og hvor vi trenger det – og helst uten å vente. Byggeforskriftene krever varmtvannssystemer for å sikre best mulig komfort og effektivitet samt tiltak for å motvirke legionella. Det betyr at sentralvarmesystemer må beskyttes mot legionella ikke bare med effektiv filtrering og desinfisering, men også ved å holde vanntemperaturen innenfor grensene i en risikoplan for legionella.

DEVI elektriske varmesystemer for varmt tappevann opprettholder vannforsyning med riktig temperaturnivå, og sørger for nødvendig desinfisering for å hemme veksten av legionellabakterier.

DEVI røroppvarmingssystemer sikrer dessuten varmtvann i alle kraner samt besparelser når det ikke er behov for sirkulasjon i rørsystemet. Systemene reduserer også sløsing med vann, siden du får varmt vann umiddelbart. Løsningen kan brukes i systemer for varmt tappevann som forsynes av fjernvarme med lav temperatur, som er en kostnads- og energieffektiv måte å bygge vannforsyning på i tettbygde områder.

Den opprinnelige investeringen i fjernvarmesystemer innebærer ca. 50 % mindre rør, isolasjon, ventiler og pumper, fordi det ikke er behov for returrør og isolasjon. Det betyr også at man ikke trenger ekstra plass til returrør, noe som gir bedre plass i servicekanalene.

DEVI varmekabler bruker strøm bare når det er behov for dem, og tilpasser effekten til omgivelsestemperaturen. Færre rør og mindre kjeler i fjernvarmeløsninger innebærer også mindre varmetap i systemet.