Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser: Konkurranse ’’DEVI 75 – Feire med oss!’’

 1. ARRANGØR

"DEVI" navnet og varemerket tilhører Danfoss AS. Alle juridiske spørsmål vedrørende konkurransen "DEVI 75 - Celebrate with us!" som angitt i vilkårene nedenfor, faller under jurisdiksjonen til Danfoss AS, lokalisert på Nordborgvej 8, 6430 Nordborg, Danmark.  

Konkurransen arrangeres av Danfoss.

 1. Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for autoriserte installatører/montører som bruker DEVI produkter, er over 18 år og bor i et av følgende land: Australia, Østerrike, Brasil, Bulgaria, Canada, Kina, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, India, Irland, Kasakhstan, Latvia, Litauen, New Zealand, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Spania, Sverige, Tyrkia, UAE, Ukraina, Storbritannia.

DEVI installatører/montører kan delta i konkurransen ved å ta et panoramabilde av seg selv - se nærmere informasjon nedenfor.

Ved å delta i konkurransen, godtas vilkårene og betingelsene. For å delta må deltakerne ha en Facebook profil, publisere et panoramabilde av seg selv på DEVI Norges Facebook side. Deltakerne samtykker i at Danfoss kan bruke de opplastede bildene knyttet til konkurransen for salgsfremmende formål i forbindelse med DEVIs 75 års jubileum.

Panoramabildet kan tas med en smarttelefon ved hjelp av PANO eller PANORAMIC-modus fra smarttelefonens kameraalternativer.

Panoramabildet i denne konkurransen må være av DEVI installatøren/montøren ved siden av tallet «75» (tallet «75» kan f.eks. være et husnummer, på en ballong, på en jakke, på et stykke papir etc.).

Følgende er utelukket fra å delta: Danfoss-konsernets ansatte og deres nærmeste familie.

 1. Hvordan kan du delta?

Konkurransen starter 18. september 2017 og slutter 19. november 2017. I løpet av denne perioden må deltakerne laste opp et panoramabilde som deltakeren har tatt av seg selv på DEVI Norges Facebook side:

https://www.facebook.com/DEVINorge/?fref=ts

med følgende hashtags:

#DEVI75
#panorama
#Norge

Danfoss skal ha rett til fri bruk for salgsfremmende formål relatert til DEVIs 75 års jubileum for bilder delt av deltakerne.

 1. Premier og vinnere:

Danfoss velger hver uke 3 vinnere blant DEVI installatørene/montørene som har lastet opp et bilde i konkurransen. Vinnerne velges av Danfoss basert på kriteriene beskrevet nedenfor, og de vinnende bildene blir gjenbrukt på DEVIs Facebook sider, for eksempel:

 • #DEVI75
 • #panorama
 • #Norge

Ukentlige premier er: 1 stk. DEVIreg™ Smart termostat (Anbefalt utsalgspris: 200 Euro / stk.). Det blir 3 ukentlige vinnere.

Totale premier: Det vil være 27 DEVIreg™ Smart Termostater (9 uker x 3 DEVIreg™ Smart).

Vinnerne velges av en komité med 3 medlemmer bestående av ansatte hos Danfoss AS. Kriterier for valg av vinnende bilder: originale, relevante, kreative og interessante bilder.

En deltaker kan laste opp mer enn ett bilde, men kan bare vinne en gang.

Vinnerne vil bli annonsert på DEVIs Facebook sider hver uke og varslet via Facebook-meldinger.

 1. BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA

Arrangøren forplikter seg til å beskytte konfidensialiteten til de overførte personopplysningene og ikke behandle, bruke eller distribuere den til tredjepart uten eksplisitt tillatelse fra deltaker i konkurransen. Personopplysningene blir nøye beskyttet og brukt av Danfoss AS i samsvar med loven og kun for det formål de ble innhentet. Ved å delta i konkurransen samtykker du i å publisere ditt navn og ditt bosted.

 1. Juridiske vilkår

Konkurransen, vilkårene og betingelsene er underlagt dansk lov og de danske domstolers jurisdiksjon.

Danfoss forbeholder seg retten til å avslutte konkurransen når som helst.

Facebook er ikke arrangør, sponsor, supporter eller administrator og heller ikke ansvarlig for konkurransen, inkludert uten begrensning for dens gjennomføring.

 1. Beskatning

  Danfoss kan bli bedt av skattemyndighetene om å avsløre vinnernes identitet og verdien av mottatte produkter. Vær oppmerksom på at prisen, avhengig av nasjonal skattelov, kan være skattepliktig. Det er vinnernes ansvar å betale skatt på varer eller tjenester i samsvar med gjeldende skattelovgivning. Danfoss påtar seg ingen forpliktelser for deltakerne i forbindelse med evt. beskatning eller rapportering til myndighetene, og installasjonsfirmaet og konkurransedeltakerne avstår herved alle fremtidige krav mot Danfoss i denne forbindelse.

 2. Klager

  Klager vedrørende bruk av data må rettes til Danfoss AS og/eller Datatilsynet på Borgergade 28, 5, 1300 København, Danmark.