Asfalt

DEVI is- og snøsmeltesystemer

I de senere år har det vært flere tilfeller med betydelige menneskelige og økonomiske kostnader forårsaket av is og snø vinterstid. Alt fra skader på personer, eiendommer, økte vedlikeholdskostnader, tapt produktivitet til økende forsikringspremier. Installasjon av et DEVI is- og snøsmeltesystem er en varig løsning på problemet. Hovedformålet med et slikt system er å smelte og fjerne is og snø fra bakken.

DEVIasphalt ™ -serien introduserer helt nye standarder for varmekabler med høye ytelser som brukes til is- og snøsmelting i områder med asfalt.

DEVI anbefaler DEVIasphalt ™ varmekabler eller -matter til installasjoner under asfalt da de tåler temperaturer på 240 ° C i korte perioder. Med denne kabeltypen er det ikke nødvendig med et sanddekke over kabelen. Dette reduserer både tid og kostnader under installasjonen. For å unngå kabelskader bør man ikke benytte tunge asfaltleggemaskiner. Asfaltdekket skal være minst 5 cm tykt fra toppen av DEVIasphalt™ varmekablene. En autorisert elektriker skal sørge for måling av kabel- og isolasjonsmotstand både før og etter at asfalten legges.

DEVIs is- og snøsmeltesystemer for asfalt består av DEVIasphalt™ varmekabler eller varmematter, DEVIreg™ termostater og installasjonsutstyr.

DEVIreg™ termostater med følere sikrer optimale resultater med minst mulig energiforbruk.

 

Anbefalinger for DEVI is- og snøsmeltesystemer

 

Hovedformålet med DEVI is- og snøsmeltesystemer for asfalt er å smelte og fjerne is og snø på arealer med asfaltdekke:


Hoteller og næringsbygg
Flyplasser og heliporter
• Veier
• Parkeringsplasser og gangarealer
• Nedkjørsler

DEVIs is- og snøsmeltesystemer for asfalt er et system installert direkte i asfalt, og som øyeblikkelig sikrer at det ikke bygger seg opp snø- og isdannelser.


Kompendium: Is- og snøsmelting på asfalt

Dette kompendium presenterer DEVIs anbefalinger for konstruksjon og installasjon av is- og snøsmeltesystemer på asfalterte områder. Det gir veiledning for installasjon, elektriske data og systemkonfigurasjoner.

Kompendiet er på engelsk.