Bakkearealer

DEVI is- og snøsmeltesystemer

I de senere år har det vært flere tilfeller med betydelige menneskelige og økonomiske kostnader forårsaket av is og snø vinterstid. Alt fra skader på personer, eiendommer, økte vedlikeholdskostnader, tapt produktivitet til økende forsikringspremier. Installasjon av et DEVI is- og snøsmeltesystem er en varig løsning på problemet. Hovedformålet med et slikt system er å smelte og fjerne is og snø fra bakken.

Is- og snøsmeltesystemer fra DEVI brukes bl.a. i gangarealer, oppkjørsler, trapper, lasteplaner, ramper, broer og dreneringsområder.

Ved å installere DEVI varmekabler og -matter som styres av elektroniske termostater med fuktfølere, kan du på en kostnadseffektiv måte beskytte store områder som parkeringsplasser, ramper eller fotgjengerforbindelser til bygninger. Noe som gir deg trygghet og sikkerhet, samtidig som du sparer mye tid og krefter på ikke å skulle måke snø hele vinteren.

DEVIs is- og snøsmeltesystemer består av DEVI varmekabler eller -matter, DEVIreg™ termostater og installasjonsutstyr.

DEVIreg™ termostater med følere sikrer optimale resultater med minst mulig energiforbruk.


Anbefalinger for DEVI is- og snøsmeltesystemer

Hovedformålet med is- og snøsmeltesystemer er å smelte og fjerne is og snø fra bakke arealer rundt:

Hoteller og næringsbygg
Eneboliger
Leilighetsbygg 
Flyplasser og heliporter
Landbruk


DEVIs is- og snøsmeltesystemer gir sikkerhet og trygghet for personer, kjøretøyer og bygninger gjennom sikker gåing og kjøring om vinteren og mindre skader på bygninger.

Kompendium: Is- og snøsmelting på bakken
Dette kompendium presenterer DEVIs anbefalinger for konstruksjon og installasjon av is- og snøsmeltesystemer i bakke arealer. Det gir veiledning for installasjon, elektriske data og systemkonfigurasjoner.


Kompendiet er på engelsk.

Video

Is- og snøsmelting
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos

Outdoor safety applications and frost protection
Ice and snow melting system: installation video