Kjølelagre

Kjølelagre - DEVI varmesystemer

I kjølelagre, isstadion o.lign der temperaturen alltid er mellom -20 og -30 ° C eller enda lavere, forplanter kulden seg til omgivelsene og trenger inn i fundamentet selv om det er godt isolert.
Det betyr at materialer som kommer i kontakt med fundamenetet vil absorbere kulde og fryse. Vann som fryser i fundamenter med jord, vil endre volumet når det blir is og kan forårsake betydelig skade på grunn av frost erosjon.

Videre, i områder hvor kald tørr luft møter varm fuktig luft, kan fuktigheten i den varme luftstrømmen slå seg ned på den kalde overflaten og omdannes til is. Is kan forårsake uønsket frysing av f.eks. kjølehusdører, porte, dørrammer og gi skader på dørkonstruksjoner og tetningslister. Dette igjen kan hindre at dører og porter lukkes og føre til økt energiforbruk.

Et annet problem, som kan oppstå i et dreneringssystem for kjøleutstyr, er kondensfrysing og manglende evne til fri vannstrømning.

DEVI tilbyr pålitelige og energieffektive varmesystemer for å unngå telehiv og frostsikre avløpskanaler og brannslanger.

DEVIs varmeløsninger for kjølelagre består av DEVI varmekabler, DEVIreg™ termostater og monteringsutstyr.

DEVIreg™ termostater med følere sikrer optimale resultater med minst mulig energiforbruk.

Anbefalinger for DEVI varmesystemer

Frostsikring er nødvendig for å hindre telehiv og frostsikre døre, porter, dørrammer, avløpskanaler og brannslanger i:

Hoteller og næringsbygg
Industri
• Supermarkeder
• Kjølelagre

DEVIs frostsikringssystemer brukes for å hindre telehiv og frysing av avløp rundt døre og brannslanger.


Kompendium: Kjølelagre 
Dette kompendium presenterer DEVIs anbefalinger for konstruksjon og installasjon av varmesystemer i kjølelagre. Det gir veiledning for installasjon, elektriske data og systemkonfigurasjoner.

Kompendiet er på engelsk.