Rør

DEVI frostsikring av rør 

Væskeforsyningssystemer, for eksempel vannledninger, er avhengige av rørets temperatur og tilstand for å ivareta kvaliteten på vannforsyningen. Dette krever spesifikke, pålitelige løsninger.

Vann- og sanitærrør er viktige deler av alle bygninger. Eventuelle feil kan forårsake store problemer og kostnader. Takket være DEVIs røroppvarming kan du enkelt unngå plutselige og uventede frostskader om vinteren.

Frostsikringssystemene installeres der det er behov for å hindre at vann- og sanitærrør fryser og får frostskader. Systemer for temperaturvedlikehold sikrer at varmtvanns- og væskerør holder riktig temperatur.

I tillegg til hovedformålet er det mange fordeler ved bruk av røroppvarming, for eksempel:

• Frostfrie rør
• Konstant væskeflyt i rørene
• Redusert dybde for nedgravde rør
• Ingen reparasjonskostnader etter en kald vinter
• Ingen herding av fettholdige væsker i rørsystemene
• Effektiv varmtvannsforsyning

DEVIs røroppvarmingssystemer består av DEVI varmekabler, DEVIreg™ termostater og installasjonsutstyr.

DEVIreg™ termostater med følere sikrer optimale resultater med lavest mulig energiforbruk.

Anbefalinger for installasjon av DEVI røroppvarming

Røroppvarming anbefales for å opprettholde en bestemt væsketemperatur i:

DEVIs røroppvarmingssystemer kan brukes innvendig og utvendig i rør, i innendørs og utendørs rørnettverk samt til rør over og under bakken.

Røroppvarmingssystemer bør installeres på et tidlig stadium i byggeprosessen. Det bidrar til sikkerheten og forebygger fare for frostskader.

 

Kompendium: Frostsikring av rør
Dette kompendium presenterer DEVIs anbefalinger for konstruksjon og installasjon av systemer for frostsikring av rør. Det gir veiledning for installasjon, elektriske data og systemkonfigurasjoner.

Kompendiet er på engelsk.

 

 

 

Videoer

Frostsikring av rør