Takanlegg

DEVI is- og snøsmeltesystemer
DEVIs is- og snøsmeltesystemer for tak, takrenner og nedløpsrør kan brukes til praktisk talt alle typer takkonstruksjoner for å hindre smeltevannsakkumulering i takrenner, og for å redusere skader på fasader og tak.

Is- og snøsmeltesystemet installeres langs takkanten eller der det er fare for is- og snødannelser. Skadeforebygging i takrenner og nedløpsrør oppnås ved effektiv og fri smeltevannsdrenering.

Elektroniske DEVIreg™ termostater sikrer optimale resultater med minst mulig energiforbruk. Dette oppnås ved at følerne måler temperatur og fukt, og sørger for at termostaten automatisk slås på/av til riktig tid.

Typiske bruksområder er takkonstruksjoner, takrenner, nedløpsrør, flate tak og valmtak.

DEVIs is- og snøsmeltesystemer for takanlegg består av DEVI varmekabler, DEVIreg™ termostater og monteringsutstyr.

DEVIreg™ termostater med følere sikrer optimale resultater med minst mulig energiforbruk

Anbefalinger for DEVI is- og snøsmeltesystemer 

Hovedformålet med DEVIs is- og snøsmeltesystemer er å smelte og fjerne is og snø fra tak, takrenner og nedløpsrør på:

Hoteller og næringsbygg
Eneboliger
• Leilighetsbygg
Flyplasser og heliporter

DEVIs is- og snøsmeltesystemer for takanlegg gir trygghet og sikkerhet for personer, kjøretøyer og bygninger gjennom sikker gåing og kjøring om vinteren og mindre skader på bygninger og kjøretøyer.

Kompendium: Is- og snøsmelting på takanlegg
Dette kompendium presenterer DEVIs anbefalinger for konstruksjon og installasjon av is- og snøsmeltesystemer på tak, takrenner og i nedløpsrør. Det gir veiledning for installasjon, elektriske data og systemkonfigurasjoner.

Kompendiet er på engelsk.

 

 

 

Videoer

Application for roof and gutters with thermostat DEVIreg™ 850
Ice and snow melting systems - Roof, Gutters and Ground