Varmt tappevann

DEVI varmeløsninger for varmt tappevann

Tilgang til varmtvann er en selvfølge i alle bygg. Vi har tilgang til varmtvann uansett når og hvor vi trenger det – og helst uten å vente. Byggeforskriftene krever varmtvannssystemer for å sikre best mulig komfort og effektivitet samt tiltak for å motvirke legionella. Det betyr at sentralvarmesystemer må beskyttes mot legionella ikke bare med effektiv filtrering og desinfisering, men også ved å holde vanntemperaturen innenfor grensene i en risikoplan for legionella.

DEVI elektriske varmesystemer for varmt tappevann opprettholder vannforsyning med riktig temperaturnivå, og sørger for nødvendig desinfisering for å hemme veksten av legionellabakterier.

DEVI røroppvarmingssystemer sikrer dessuten varmtvann i alle kraner samt besparelser når det ikke er behov for sirkulasjon i rørsystemet. Systemene reduserer også sløsing med vann, siden du får varmt vann umiddelbart. Løsningen kan brukes i systemer for varmt tappevann som forsynes av fjernvarme med lav temperatur, som er en kostnads- og energieffektiv måte å bygge vannforsyning på i tettbygde områder.

Den opprinnelige investeringen i fjernvarmesystemer innebærer ca. 50 % mindre rør, isolasjon, ventiler og pumper, fordi det ikke er behov for returrør og isolasjon. Det betyr også at man ikke trenger ekstra plass til returrør, noe som gir bedre plass i servicekanalene.

DEVI varmekabler bruker strøm kun ved behov, og tilpasser effekten til omgivelsestemperaturen. Færre rør og mindre kjeler i fjernvarmeløsninger innebærer også mindre varmetap i systemet.

DEVIs varmeløsninger for varmt tappevann består av DEVI varmekabler, DEVIreg™ termostater og monteringsutstyr.

DEVIreg™ 330 er utviklet for å styre DEVIs selvbegrensende varmekabler som brukes til bibeholdelse av varmt tappevann innvendig i rør. Temperaturen kan styres innenfor et område fra 35 °C til 70 °C.


Anbefalinger for DEVI varmesystemer for varmt tappevann
Varmesystemer for oppvarming av tappevann brukes i:

Leilighetsbygg
Eneboliger
Hoteller og næringsbygg

Når varmesystemene designes tar man sikte på å sørge for en jevn vanntemperatur, som hindrer utvikling av Legionella-bakterier. Den generelle anbefalingen for varmtvann er å opprettholde en vanntemperatur mellom 50-60 ° C (IEC 62395-2: 2013).

Kompendium: Varmt tappevann 
Dette kompendium presenterer DEVIs anbefalinger for konstruksjon og installasjon av varmesystemer for varmt tappevann. Det gir veiledning for installasjon, elektriske data og systemkonfigurasjoner.

Kompendiet er på engelsk.