DEVI by Danfoss

DEVI ble etablert i København i 1942. Navnet er en forkortelse av Dansk El-Varme Industri. Siden 2003 har DEVI vært en del av Danfoss - Danmarks største industrikonsern.

Europeisk markedsleder

I begynnelsen produserte DEVI varmeelementer for industrielle formål. På sekstitallet begynte DEVI å interessere seg for elektriske varmekabler; de eldste varmekabelinstallasjoner er fra tidlig på sekstitallet. På seksti- og syttitallet var industrielle varmeelementer fremdeles den viktigste produktgruppen; men på begynnelsen av åttitallet, startet en betydelig eksport av varmekabler, i første rekke til Finland. De første datterselskaper ble etablert i Tyskland, Sverige og Norge på midten av åttitallet, og eksporteventyret begynte å ta form. Utviklingen fortsatte på nittitallet, og en rekke nye datterselskaper ble etablert bl.a. i Øst-Europa.

I dag er DEVI Europas ledende merkevare, og eies av Danfoss som er en av verdens ledende selskaper innen oppvarming, kjøling og air-condition. Utenfor Europa er DEVI representert i Canada, Kina og Sør-Afrika så vel som en rekke andre land.

DEVI - Intelligent solutions with lasting effect

I dag leverer DEVI en rekke produkter til elektrisk oppvarming for innendørs og utendørs bruk. Sortimentet dekker varmekabler, varmematter, selvbegrensende kabler, varmefolie, termostater og styringssystemer. DEVIs varmeløsninger produseres innen EU på fabrikker med de høyeste standarder for kvalitetskontroll.

DEVI produkter er installert i alt fra private hjem og leiligheter, offentlige bygg, flyplasser, idrettsarenaer til motorveier over hele verden - fra Nord-Norge til New Zealand.

DEVIs varmeløsninger er kostnadseffektive og miljøvennlige. De anvendes bl.a. til total oppvarming i lavenergihus.

DEVIwarranty™ opptil 25 års garanti

DEVI leverer produkter av høy kvalitet, og tilbyr de beste garantier i markedet.

  • 25-år full garanti - for DEVI varmefolie
  • 20-år full garanti - for DEVI varmematter og varmekabler

    I tillegg til å erstatte produktet dekkes også kostnader til installasjon og gulvmaterialer. For å få denne garantien må installasjonen utføres av en autorisert installatør, og garantibeviset må være utfylt og signert.

  • 10 års garanti - gjelder for utvalgte DEVI gulvvarmesystemer og tilbehør
  • 5-års garanti - gjelder for utvalgte DEVI termostater, gulvvarme, selvregulerende kabler og tilbehør
    .

Virksomhetsstruktur

Siden 2003 har DEVI vært en del av Danfoss, Danmarks største industrikonsern. Danfoss er et av verdens ledende selskaper innen oppvarming, kjøling og air-condition. Danfoss er privateid, sysselsetter 23.400 medarbeidere, og betjener kunder i mer enn 100 land.

DEVI produksjonen foregår i Saint Malo - Frankrike og Grodzisk Mazowiecki - Polen. Hovedkontoret ligger i Vejle - Danmark.