Ørebro slott

DEVI varmesystem bevarer det ærværdige slottet

Ørebro Slott er et middelalderslott som ligger på en holme i Svartån i Ørebro. De eldste delene av slottet er et forsvars tårn fra 1300-tallet. Slottets nåværende utseende stammer fra forrige århundre. Siden 1935 har slottet vært svensk nasjonal monument.

Mange viktige begivenheter i svensk historie har funnet sted på Ørebro slott. I dag er det åpent for publikum, og du kan ta en guidet tur og høre mer om historien som gjemmer seg innenfor festningen. 

Renovering av taket

Slottets tak gjennomgikk en fullstendig renovering i 2012. Bl.a. ble det lagt nye kobberplater og nye takrenner ble installert. For å forebygge skader og øke sikkerheten på slottet i løpet av vinteren, på grunn av potensielle frostskader i takrenner og på murer, ble det bestemt at et elektrisk varmesystem skulle installeres for å unngå problemer.

Den største utfordringen for systemet var ikke bare å sørge for sikkerhet og trygghet på slottet på en miljømessig balansert måte, men også å bevare slottet på best mulig måte. Prosjektet ble gjennomført i tre faser og avsluttet i 2014.

Hvorfor trenger gamle slott DEVI varme?

Alle huseiere i Sverige vet at vinteren kan være farlig, vanskelig og dyr. Kan du forestille deg hvordan den kan være for en slottseier?

Snøen som faller samles på slottets tak. På solfylte vinterdager smelter snøen, og renner ned takrenner og vegger. Under kalde vinterkvelder når temperaturen igjen er under 0 ⁰C fryser snøen som tidligere var smeltet, og det danner seg is som kan skade tak og rør. For å unngå denne typen skade er nå Ørebro Slott utstyrt med nesten 1000 meter DEVIiceguard ™ selvbegrensende varmekabel.

Hva ble gjort på Ørebro Slott?

Installasjonen på Ørebro Slott var en stor utfordring, spesielt for DEVI partneren,  Elprofilen AB. I henhold til forskrift om nasjonale monumenter måtte Elprofilen AB ta spesielt vare på alle deler av deres arbeid, og de måtte handle i samsvar med gjeldende lover, for eksempel, er boring forbudt på denne type bygg.

Hele prosjektet var ekstremt følsom og vanskelig. Den største utfordringen var å designe et stillas. Men dedikerte medarbeidere tilrettela arbeidet. Produktene som ble brukt i forbindelse med renoveringen er varmekabelen DEVIiceguard ™, DEVI Easy Connect og styringssystemet DEVIreg ™ 850 med fukt - og temperatur følere.

Prosjektet er vellykket! Selv den hvite damen som bor ved Ørebro Slott er mye tryggere og mer komfortabel nå. Benytt anledningen til å spørre henne når du besøker slottet.

 

Prosjektets størrelse
Varmekabler
Backend.Models.ProductViewModel.Title
DEVIiceguard™ sort er en selvbegrensende varmekabel som brukes til is- og snøsmelting på tak, i takrenner og nedløpsrør. Selvbegrensende varmekabler er konstruert slik at de kan kappes hvor som helst på lengden, helt ned til 30 cm lengde. Dette gir stor monteringsfrihet og rask montasje.
Varmestyring
Backend.Models.ProductViewModel.Title
Devireg™ 850 snøsmelterautomatikk er den optimale løsningen for å holde arealer og takanlegg snø- og isfrie. Snøsmelterautomatikken får informasjon om både bakketemperatur og fukt/snø fra de intelligente bakkefølerne og/eller takfølere, og sikrer dermed snøfrie arealer til lave driftskostnader Det er mulig å dele arealer i 2 soner, f.eks. en nordlig og en sørlig del. På denne måten sparer man energi når den sørlige siden blir fri for is og snø raskere enn den nordlige pga. solvarmen. Det er også mulig å prioritere mellom soner slik at en sone gjøres is- og snøfri før fokus settes på neste sone. Med Devireg™ 850 kan man styre 2 soner med bakkefølere, 2 soner med takfølere, eller to soner med både bakke- og takfølere.