Bjørvikatunnelen, Oslo

DEVI varmekabler ble brukt under bygging av Bjørvikatunnelen.

Bjørvikatunnelen er den nest vestligste delen av Operatunnelen, en motorvei-tunnel på Europavei 18 under Oslo sentrum. Den binder sammen Festningstunnelen i vest med Ekebergtunnelen i øst.

Østgående løp ble åpnet 26. april 2010 og Vestgående løp ble åpnet 20. september 2010.

Tunnelen knytter Festningstunnelen ved Havnelageret i den ene enden med Ekebergtunnelen og Mosseveien ved Sørenga i den andre enden. Den er på 1 084 meter, hvorav 675 meter er bygget som senketunnel satt sammen av prefabrikkerte seksjoner. Medregnet tilførselsveier, av- og påkjøringsramper og lignende er den totale veilengden ca. 8 000 meter. Taket av tunnelen ligger ti meter under havoverflaten, i gjennomsnitt.

Under byggingen, som foregikk vinterstid hvor temperaturen ofte faller under frysepunktet, ble det benyttet DEVI varmekabler for å herde betongen slik at ikke byggeprosessen ble forsinket.

Prosjektoversikt:

Prosjektstørrelse: 

1 100 meter med tunneler
675 meter som er neddykket

Produkter:

  • DEVIflex™
  • DEVIreg™ 330
Prosjektets størrelse

1 100 meter med tunneler
675 meter som er neddykket

Varmekabler
Termostat