Dahlske Videregående Skole

Varmekabler på taket
løser is-og snøproblemene

Norge er et land med store bygningsmessige utfordringer. Våre snørike vintre med tilhørende store is- og snømengder gjør at myndighetene har satt strenge krav til takkonstruksjoner. Under utbyggingen og rehabiliteringen av Dahlske videregående skole i 2006 kom byggeforskriftene sterkt i fokus. Hvordan var det mulig å utvikle en takkonstruksjon som tilfredsstilte de tøffe kravene uten å forsterke med nye bæresøyler?

Dahlske videregående skole består av en gammel bygningsmasse som er påbygd en ny og moderne del. Den nye skolen ble tatt i bruk august 2006. Skolen som har 750 elever ble kraftig utvidet gjennom sammenslåing av allmennfag, yrkesskole og teknisk fagskole. Nybygget er på ca 12.000 m² gulvareal bestående av verksteder, undervisningsrom og vandrehall.

Taket må tåle Kong Vinter

Da ombygningsarbeidene startet sto man overfor en utfordring når det gjaldt takkonstruksjonen på den gamle delen av skolen. Denne var bygget i en tid hvor byggeforskriftene tillot en bæreevne på 250 kg pr m². Byggeforskriftene i 2006 krevde imidlertid en bæreevne på 400 kg pr m² på grunn av flere ulykker forårsaket av tunge is- og snømasser som har samlet seg på takkonstruksjoner vinterstid.

I utgangspunktet hadde byggherren tenkt å forsterke den gamle bygningsmassen med nye bæresøyler, man fant imidlertid en annen og enklere løsning på problemet. Det ble istedet installert varmekabler på taket. Vannbåren varme ble også vurdert som et alternativ, men kabelopplegget viste seg å være mye mer kostnadseffektivt.


Nesten 700 m² med varmematter

Det ble lagt ut DEVI varmematter på de områdene av taket hvor snøen bruker å samle seg. Anlegget er inndelt i 5 soner
som styres for å gi lavest mulige driftskostnader. I tillegg er det montert 3 sensorer på taket slik at anlegget stopper når temperaturen er 5 °C eller høyere. 

Anlegget bruker 164KW når det kjører på fullt. Noe som ikke er et problem da man allerede under byggeperioden planla større trafoer for å ha nok strøm til rådighet.

Prosjektets størrelse

700 m²

Varmematter