Pressebilde Bane NOR

Follobanen

DEVI varmematter er med å sikre arbeidet med Follobanen

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Det 22 kilometer lange dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.

Arbeidet med Follobanen startet i 2015, og ferdigstillelsen skjer i 2021. Sommeren 2016 leverte DEVI varmematter til prosjektet. Varmemattene ble levert til anleggsområdet på Åsland, hvor det er reist tre fabrikker for produksjon av betongelementer som skal dekke tunnelen.

Varmemattene sørger for isfrie tunnelanlegg

For at arbeidet skal gå som planlagt også vinterstid, er det lagt ut varmematter i tunnelanlegget slik at anleggstrafikken skjer på en trygg og forsvarlig måte, og uten forsinkelser pga. glatt underlag.

 

Prosjektets størrelse

4000 m²

Varmematter