Malorama AS

DEVI varmematter hindrer snøen i å legge seg på det flate taket

Malorama er Norges ledende handelshus innenfor maling, gulv og tapet. Kjernevirksomheten omfatter både detalj- og engroshandel. Sentrallageret er lokalisert i Dyrskuvegen på Kløfta i et stort bygg med flatt tak.

Bygg med flate tak er ekstra utsatte vinterstid hvis snøen blir liggende. Tørr puddersnø er i utgangspunktet ingen stor trussel, men blir snøen liggende blir den kompakt, og vekten kan komme opp i flere hundre kilo per m². Dette var en utfordring for taket på Malorama. I tillegg var det høydeforskjeller som gjorde at det dannet seg vannoppsamlinger.

DEVIs is- og snøsmeltesystemer for tak kan brukes til praktisk talt alle typer takkonstruksjoner for å hindre ulykker og skader på mennesker og materiell.

Spesialproduserte varmematter styres av snøsmelterautomatikk

På det flate taket på Malorama bygget ble det lagt over 800 m² utendørs varmematter av typen DEVIsnow™ i 2018.  Varmemattene ble spesialprodusert til bygget. Taket er 70 meter langt. For å spare antall kontaktorer og ikke minst jobb ble mattene produsert i lengder på nærmere 35 meter, bredde på 1 meter og 30 meter tilledning.

Varmemattene blir styrt av en DEVIreg™ 850 snøsmelterautomatikk som får informasjon om temperatur og fukt fra en intelligent takføler. På denne måten kan driftskostnadene holdes på et minimalt nivå uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Gardermoen Elektro AS sto for installasjonen av varmemattene og snøsmelterautomatikken.

Prosjektets størrelse

800 m² spesialproduserte DEVIsnow™ varmematter

Lengde 34,8 meter, bredde 1 meter, 30 meter tilledning

DEVIreg™ 850 snøsmelterautomatikk

Varmematte
Snøsmelterautomatikk