Ullernåsen Boligsameie

DEVI sørger for sikker fremkommelighet vinterstid

Ullernåsen Boligsameie i Oslo består av 9 blokker med totalt 423 leiligheter. I sameiet er det flere gangbroer som forbinder blokkene med offentlige gangveier. Gangbroene har tidligere vært en stor utfordring om vinteren når de har vært dekket med is og snø og hindret trygg og sikker fremkommelighet for beboere og besøkende. I tillegg kom alt arbeidet med å fjerne isen og snøen.

Sameiet besluttet derfor å oppgradere gangbroene med bl.a. varmekabler. Arbeidet ble utført sommeren 2017, og var ferdig i god tid før vintersesongen 2017/2018. DE elektro AS, totalleverandør av elektrikertjenester, hadde jobben med å installere varmekablene og styringssystemet. Prosjektleder Rune Østreng i DE elektro forteller at de la ned over 4 km med varmekabler.

Gangbroer med varmekabler
De gamle flisene på gangbroene var blanke og glatte. De ble derfor erstattet med et sandbelagt epoxybelegg for å få en sklisikker overflate. Men før epoxybelegget ble påført støpte man inn varmekabler og installerte et styringssystem som sørger for is- og snøfrie gangbroer døgnet rundt, uavhengig av temperaturer og snøfall.

Energiøkonomisk styring
Varmekablene styres av følere som registrerer både fukt og temperatur, og som avhengig av været slår strømmen av og på. På denne måten bruker man ikke mer strøm enn høyest nødvendig. En annen stor fordel er at sameiet slipper å tenke på utgifter til snømåking, salting og strøing som det også kan være vanskelig å være raskt nok ute med å gjøre når det trengs.

Meget fornøyde beboere
Jørgen Faksvåg som er daglig leder i Ullernåsen Boligsameie forteller at han fikk mange positive tilbakemeldinger i vinter. «Beboerne er veldig fornøyde med at snøen smelter unna som bare det, slik at de alltid kan komme seg tryggt og sikkert frem», sier han.

 

Prosjektets størrelse

DEVIsnow™ varmekabler - totalt ca. 4 km varmekabler med en effekt på 120.690 Watt

DEVIreg™ 850 snøsmelteautomatikk - ialt 5 stk. med totalt 10 bakkefølere

Varmekabler
Styring