Beregningsverktøyer

Kalkulasjonsverktøy for is- og snø-smeltesystemer på bakken

Dette verktøyet er ment som en foreløpig beregning av varmetap på bakkearealer, og en definisjon av et optimalt is- og snøsmeltesystem for gangsoner, fortau, parkeringsplasser o.lign.

Programmet foreslår et utvalg av varmekabler, styringssystemer og installasjonstilbehør. Dette dokumentet inneholder grunnleggende anbefalinger for installasjon og valg av tilbehør.
Det anbefales å bruke kompendiet DEVI is- og snøsmelting – bakkearealer sammen med verktøyet.

Is- og snøsmelting

Download
Beregningsverkøy for frostsikring av rør

Dette verktøyet gir en foreløpig beregning av varmetapene i isolerte rør, og et forslag til et optimalt frostsikringssystem. Det kan også brukes til beregning av bibeholdese av temperatur i vannet, og for å unngå spredning av Legionella-bakterier.
Verktøyet kommer med forslag til valg av varmekabler, termostater og installasjonstilbehør. Forslaget inkluderer grunnleggende anbefalinger for installasjon og valg av utstyr. Kontakt din lokale DEVI representant for ytterligere informasjon.

Det anbefales å brukes beregningsverktøyet sammen med kompendiet: "Frostsikring" og "Varmt tappevann".

Frostsikring av rør
Varmt vann

Download
DEVImulti™ beregningsverktøy

Dette verktøyet beregner bruk av varmekabelen DEVImulti™.
Beregningsverktøyet gir et utvalg av varmekabler for ulike typer rørledninger med forslag til tilkoblingsskjemaer.
Det anbefales å se på DEVImulti databladet samtidig som man benytter beregningsverktøyet.

Les mer

Download