PROGRAMVARE DEVIlink™

 

DEVIlink™
med WiFi


DEVIlink™ med WiFi har vært tilgjengelig siden august 2015.
Hvis styringsenheten er koblet til WiFi, oppdateres programvaren automatisk. 
Den siste programvareversjonen er versjon 4.2.1724 (07.01.2020) 

Du kan sjekke om styringsenheten er WiFi-kompatibel på to måter:

1) Sjekk etiketten på baksiden av styringsenheten. Versjonsnummeret må være 4.
2) Hvis styringsenheten er på og fullt konfigurert, kan du følge trinnene nedenfor for å sjekke om den er WiFi-kompatibel:

 1. Klikk på hovedskjermen
 2. Velg 'Huskontroll'
 3. Finn og velg 'Innstillinger'
 4. Søk etter ‘WiFi og apper’

Hvis dette punktet er synlig, er styringsenheten WiFi-kompatibel

Last ned programvaren
DEVIlink™
med USB-port

DEVIlink™ med USB-port ble solgt fra 2013 til august 2015.

Last ned programvaren til en USB-stikk ved å klikke på den aktuelle lenken.
Gå deretter til styringsenheten og gjør følgende:

 1. Sett inn USB-stikket
 2. Trykk på skjermvisningen Start-modus
 3. Velg “Huskontroll”
 4. Velg “Innstillinger”
 5. Velg “Wi-Fi og apper”
 6. Velg "Appalternativer"
 7. Velg “Programvareoppdatering”
 8. Velg “Oppdater via USB”
 9. Velg “Oppdater programvare nå”
Last ned programvaren
DEVIlink™
med SD-kort

DEVIlink™ med SD-kort ble solgt fra 2011 til 2013. 

Last ned den nyeste programvareversjonen på et mini SD-kort ved hjelp av lenken.
Gå deretter til styringsenheten og gjør følgende:

Sett inn mini SD-kortet med den nye programvaren
Fjern frontdekselet på styringsenheten og hold SETUP-tasten nede i tre sekunder for å hente installasjonsmenyen

Velg "Programvare" 
Velg "Programvareoppgradering"
Velg "Start programvareoppgradering"
Velg "Oppdater programvare nå"

Merk: Styringsenheter som er fra før 2010 bruker noen ganger programvareversjon 1.x.x. I så fall må du oppdatere den styringsenheten til versjon 2.1.35 (link nedenfor) før du oppdaterer til den nyeste programvaren.

Last ned programvaren
 

Programvare versjon 2.1.35

Last ned programvaren