Vanlige spørsmål

Varmematter

Hvilken gulvfinish er egnet for bruk med DEVImat™-system?

De fleste gulvoverflater er egnet for bruk med undergulvvarme, forutsatt at gulvet er riktig klargjort og eventuelle temperaturretningslinjer fra produsenten følges. Med overflater som trelaminat og tepper er det avgjørende at varmematten dekkes fullstendig med en egnet avrettingsmasse før overgulvet legges.

For gulvbelegg som laminat, parkett eller tepper anbefaler vi dessuten DEVIdry™-løsninger samt bruk av termostat/regulator med gulvføler.

DEVImat™ er for stor til rommet. Kan den kappes?

Nei, de elektriske varmemattene kan ikke kappes, fordi det endrer motstanden i elementet og kan føre til overoppheting. Derfor er det viktig at området som skal varmes opp, blir nøyaktig målt opp (kun fritt gulvareal), og at du velger det nærmeste elementet med mindre areal. Spør gjerne kundeservice hos DEVI hvis du ønsker hjelp. Nettingen kan kappes, men vær forsiktig slik at du ikke kapper eller skader en kabel.

Sikringen går hver gang jeg bruker matten. Hva skal jeg gjøre?

KONTAKT ELEKTRIKEREN. Sikringer eller kretsbrytere kan bli utløst ved kortslutning eller overbelastning. Kortslutning er den vanligste årsaken.

Sikringen går hver gang jeg bruker matten. Hva skal jeg gjøre?

KONTAKT ELEKTRIKEREN. Sikringer eller kretsbrytere kan bli utløst ved kortslutning eller overbelastning. Kortslutning er den vanligste årsaken.

Trenger vi isolasjon ved bruk av DEVImat-produkter?

DEVImat er beregnet på å legges direkte på eksisterende undergulv og trenger ikke isolasjon. Hvis det er plass til å legge isolasjon eller underlagsplater, anbefaler vi dette sterkt fordi det gir bedre effekt og lavere driftskostnader. Kontakt DEVI hvis du ønsker informasjon.

Må gulvet primes før man legger DEVImat?

Matten har selvklebende bakside. Hvis gulvet er støvete eller fettete, fester det ikke særlig godt. Hvis gulvet primes, bidrar det til at matten festes godt i underlaget.

Jeg har et stort areal som krever to matter. Hvordan kobler jeg dem sammen?

Kaldlederne må trekkes ut fra gulvet og parallellkobles, dvs. kjernefargene kobles sammen, brun med brun, blå med blå osv. til termostaten.

Jeg ønsker å bruke DEVImat under et laminatgulv. Hvilken type underlag anbefaler dere?

Underlaget som vanligvis leveres med trelaminat, er et lyddempende underlag på ca. 2–3 mm. Dette er akseptabelt. Rådfør deg med teknisk avdeling i DEVI hvis du installerer noe annet.

Til laminat anbefaler vi en DEVIdry-løsning.

Kan jeg legge DEVImat under badekar, dusjkabinett eller kjøkkeninnredning?

DEVI anbefaler ikke at DEVImat legges under slikt interiør, av en rekke årsaker. Det kan for eksempel hindre varmen som produseres i systemet. Hvis det skulle oppstå en feil, er det dessuten ekstremt vanskelig å foreta reparasjoner.

Jeg har et gulv som består av både tømmer og betong. Kan jeg bruke én enkelt varmematte til hele gulvet?

DEVI anbefaler sterkt at gulvarealer med ulike underlag utstyres med egne matter og termostater, siden hver gulvoverflate har ulike maksimale temperaturgrenser. Vi anbefaler å bruke en termostat med gulvvarmeføler.

Kontakt DEVI for å diskutere beste løsning for dette gulvet.

Hvilken bredde har matten?

Mattens faktiske bredde er 480 mm, men det anbefales å legge den med intervaller på 500 mm for å sikre riktig avstand mellom lengdene.

Hva er forskjellen på énleder- og toledermatter?

Forskjellen på de to mattene er kaldlederen (tilkobling til termostaten).

Toledermatter har ikke en andre tilkoblingsleder/-kabel tilbake til termostaten. Énledermatten har én enkelt "kaldleder" i enden av matten, som må trekkes tilbake til tilkoblingspunktet.

Hva er den svarte tingen i den borteste enden av toledermatten?

Dette er tilkoblingen i enden av toledermatter, der varmeelementet kobles til nøytral retur. Den er innebygd i kabelen.

Hvordan monteres en ny DEVI varmematte?

Det er lett å montere DEVI varmematte hvis du velger å gjøre det selv. Vær imidlertid oppmerksom på at alle elektriske tilkoblinger skal foretas av en kvalifisert elektriker.

Trinn 1

Begynn med å måle opp området der du ønsker gulvvarme. På den måten kan du fastslå størrelsen på DEVI-varmematten du trenger. Velg alltid en varmematte som er litt mindre enn gulvarealet.   

Trinn 2

Merk toalettets plassering før du fjerner det. Det gjør det lettere å unngå at toalettet plasseres over matten, og hindrer at du skrur gjennom den.

 Trinn 3

Kapp et 10 mm bredt spor i gulvet og veggen fra termostaten og ca. 1 mm ut i gulvet til gulvføleren og røret. Lim røret med gulvføleren fast i kanalen, og tett enden av røret med vevtape.

Trinn 4

Det eksisterende gulvet skal være rent, tørt og om nødvendig primet før den selvklebende matten legges. Når matten er testet, kan den rulles ut og legges på gulvet. 

Trinn 5

Rull ut matten. Når du kommer til enden, kapper du nettingen, vender matten og legger neste lengde inntil den første. Den røde varmekabelen må IKKE kappes. Matten tåler 3–5 justeringer så lenge du ikke presser matten ned mot gulvet.

Trinn 6

Når du er fornøyd med resultatet, presser du matten ned mot gulvet. DEVImat™ festes nå godt til underlaget 

Trinn 7

Dekk med ett lag fleksibelt flislim/avrettingsmasse og la det tørke før du legger fliser, eller legg underlag og fliser i én operasjon. Det skal alltid brukes fleksibelt flislim og avrettingsmasse. 

Trinn 8

Monter de nye flisene på flislimet. Monter flisene og la gulvet tørke i to uker før du slår på varmen.              

Varmematter og kabler

Den elektriske varmematten eller -kabelen min er skadet/ødelagt. Kan jeg reparere den?

Ja, alle matter og kabler kan repareres. DEVI tilbyr en omfattende og presis feilsøkingstjeneste. Kontakt elektromontøren for mer informasjon.

Kan jeg forlenge kaldleder-/følerkabelen?

Både kaldlederne og følerkablene kan forlenges med opp til 50 meter.

Hva er maksimal tykkelse på overgulvet som kan brukes med DEVImat/DEVIlex varmekabler?

Dette avhenger av det aktuelle overgulvet. For treoverflater: 20 mm for mykt tre, 30 mm for hardt tre, de fleste trelaminater er OK, men må kanskje behandles individuelt. Snakk med gulvleverandøren. De fleste vinylgulvbelegg er egnet så lenge du følger produsentens temperaturgrenser og elementene legges i avrettingsmasse. De fleste tepper og underlag er egnet.

Hvilken type strømforsyning trenger jeg?

Det avhenger av området som skal varmes opp, og tettheten i den elektriske varmekabelen/-matten som installeres. Vi installerer vanligvis ca. 140 til 150 W per m² oppvarmet gulvareal. Kontakt en DEVI-anbefalt montør for råd, eller [lokale lenker].

Er undergulvvarmen egnet for bruk under tepper?

Ja, forutsatt at matten/kablene først dekkes med lateksbasert avrettingsmasse, og teppet som brukes med gulvvarmesystemet er sertifisert, godkjent og bekreftet av produsenten.

Termostater og styringsenheter

Hva er en "gulvføler"?

En gulvføler er en enhet som kobles til termostaten, og som gjør det mulig å regulere gulvtemperaturen.

Hvor er gulvføleren koblet til?

Gulvføleren trekkes til baksiden av termostaten og kobles til "NTC"-klemmen. Det er ingen polaritet i kablene.

Er det nødvendig med gulvføler? Jeg har ikke installert en.

DEVI anbefaler alltid å installere en gulvføler. Termostatene DEVIreg Touch / 550 / 535 / 540 kan programmeres for å fungere som ett av disse tre alternativene:

 • Luftføler.
 • Kun gulvføler.
 • Luft- og gulvføler.

En gulvføler må installeres hvis gulv- eller gulv/luft-føler velges.

Uten gulvføler kan ikke maksimumstemperaturen i gulvet reguleres. En gulvføler er viktig ved gulvbelegg i tre, vinyl eller tepper.

Bortreist-modus med DEVIreg Touch – hva er tidsinnstillingen?

Oppvarmingen starter og avslutter bortreist-modus når hver dag begynner (00:00). Hvis startdagen er i dag, starter bortreist-modus umiddelbart.

Kan bakgrunnslyset i dvalemodus på DEVIreg Touch-termostaten slås av?

Ja, det kan den. Åpne hovedmenyen og gå til Innstillinger > Alternativer > Dimmenivå og velg AV. Du kan også slå av sikkerhetslås, prognose (adaptiv funksjon, både start og slutt), åpent vindu og min. gulvtemperatur med samme navigering.

Hva er PWM-syklustidene på DEVIreg Touch?

20 minutter i romreguleringsmodus og 20/40/60 minutter i gulvreguleringsmodus eller rom-/gulvreguleringsmodus. Tiden avhenger av responstiden til gulvet (lett/tungt gulv).

DEVIreg Touch – Hvordan kan du låse opp sikkerhetslåsen igjen?

Den kan låses opp midlertidig med hurtigtasten på siden. Hvis du vil låse den opp permanent fra hovedmenyen, går du til Innstillinger > Alternativer > Sikkerhetslås, og velger AV.

DEVIreg Touch – Kan en frontdel brukes med en hvilken som helst bakdel?

Ja, det kan den. Bakdelen inneholder bare en et relé, en strømforsyning og klemmer.

Hva gjør jeg hvis "Ugjenopprettelig feil" vises på DEVIreg Touch?

 1. Slå av hovedbryteren til termostaten, og slå den deretter på igjen.
 2. Hvis dette ikke løser problemet, er den bakre delen og frontdelen ikke riktig tilkoblet. Brukeren kan fjerne frontdelen og den bakre delen, flytte den fremover og deretter prøve å sette på frontdelen igjen. Dette skal løse problemet.

Hva gjør jeg hvis "Gulvføler kortsluttet" vises på DEVIreg Touch?

Dette indikerer at de to kjernene berører gulvfølerne, noe som skjer hvis føleren er skadet. Hvis det er tilfelle, kan du begynne med å kontrollere ledningene på baksiden av termostaten for løse tilkoblinger. Hvis tilkoblingene er i orden, må motstanden i gulvføleren testes med et multimeter. Verdien skal være mellom 10 og 20 kohm. Hvis verdien er betydelig lavere eller høyere, er gulvføleren skadet og må skiftes.

Kan jeg bruke DEVIreg Touch med gulvfølere fra andre leverandører?

Ja, det kan du. DEVIreg Touch fungerer med gulvfølere fra DEVI, Warmup, Aube, OJ, Eberle, Ensto, Fenix, Raychem, Teplolux og mange andre.

Hva betyr blinksymbolet nederst i hjørnet på min DEVIreg Touch?

Blinksymbolet (3 sirkler) nederst til høyre på skjermen viser hvor du kan trykke på skjermen for å aktivere den.

Hva betyr håndsymbolet på min DEVIreg Touch?

Håndsymbolet i øverste venstre hjørne indikerer at tidsurfunksjonen er av, og at termostaten er i manuell modus.

Hva betyr pilen som går oppover på venstre side av temperaturskjermbildet på DEVIreg Touch?

Disse pilene indikerer at termostaten forsyner strøm til gulvvarmesystemet

Support

Systemet blir ikke varmt. Hva skal jeg gjøre?

Det kan være en rekke årsaker til dette:

 • Kontroller at det er strømforsyning (spenning) til termostaten.
 • Kontroller at termostaten er i drift.
 • Kontroller innstillingene på termostaten.
 • Kontroller mattens ledeevne og motstand.

Disse kontrollene må utføres av en kvalifisert elektriker.

Kan vi få en DEVI-tekniker til å komme og se på systemet?

Ja, DEVI anbefaler å få hjelp av profesjonelle montører til å finne eventuelle feil og utføre reparasjoner. Gå til devi.com/contact eller kontakt oss [lokal lenke] 

Installasjon

Hvilken type flislim/avrettingsmasse/flismørtel anbefaler dere?

Underlaget må være fleksibelt eller ha et fleksibelt tilsetningsstoff. Rådfør deg med flisleggeren.

Hvor tykt skal laget med flislim/avrettingsmasse være?

Underlaget må være tykt nok til å dekke kablene. Generelt er det nok med 4–5 mm.

Hvor lenge må jeg vente etter flislegging før jeg kan slå på varmesystemet?

DEVI anbefaler å la underlaget tørke/herde naturlig og følge produsentens anbefalinger. Hvis gulvvarmesystemet slås på for tidlig, kan det føre til skade på gulvet (det tørker for raskt). 

Hvor lenge må jeg vente etter påføring av avrettingsmasse før jeg kan slå på varmesystemet?

Det anbefales å la avrettingsmassen herde naturlig, og dette avhenger også av tykkelsen. Generelt skal det være nok tid til at avrettingsmassen får tørke før systemet er klart til å slås på.

Nødvendig effekt

Nødvendig varmeeffekt kan være alt fra 40–150 W/m². Effekten må baseres på en detaljert beregning av rommets varmetap i W/m², utført av en arkitekt, bygningskonsulent eller den lokale DEVI-representanten.

Det neste trinnet er å fastslå hvilket gulvareal som skal varmes opp. Det betyr at arealer som er dekket av skap, badekar, toalett osv., må trekkes fra det totale arealet i et rom. For å sikre rask reaksjonstid i varmesystemet må den totale beregnede effekten økes med ca. 30 %.

Nødvendig effekt kan nå beregnes som varme [W/m²] = 1,3 x rom x rom/varme.

Kantsoner

Lokalt kan effekten være opp til dobbelt så høy, f.eks. foran store vindusflater. Disse kantsonene oppnås ved å redusere avstanden mellom kablene.

DEVI varme generelt

Hvor lang tid bruker varmesystemet på å varmes opp?

Det avhenger av ulike faktorer, for eksempel:

 • Hvilket system som er installert og hvor (under fliser eller i betongplater)?
 • Typen avrettingsmasse som er brukt?
 • Avrettingsmassens dybde?

Oppvarmingstiden kan være alt fra 30 minutter for en DEVImat under fliser til 5–7 (eller flere) timer ved innstøping i betongplater.

Er det begrensninger på hvilke møbler jeg kan plassere over gulvvarmesystemet?

Undergulvvarme forutsetter at varmen ikke blokkeres. Hvis den blokkeres, kan det føre til "varme punkter" og i verste fall misfarging av gulvet. Ting som sekkestoler og madrasser som legges rett på gulvet kan forårsake problemer. Alle gjenstander der luft kan sirkulere under, er OK.

Hva er fullstendig varme?

Fullstendig varme, også kalt primærvarme, betyr at den elektriske gulvvarmen brukes som eneste varmekilde i et hus. DEVI gulvvarmesystem er et effektivt varmesystem som enkelt kan varme opp hele huset som eneste varmekilde. DEVI fullstendig varmesystem er laget for å dekke det totale varmetapet og gi fullstendig oppvarming.

Normalt legges DEVIflex™ varmekabler i nedre del av et armert betonglag med en tykkelse på maksimalt 5 cm.

Kostnader

Hvor mye koster det å ha elektrisk gulvvarme påslått?

Kostnaden avhenger av størrelsen på rommet, tilgjengelig gulvplass og om systemet skal brukes som eneste varmekilde eller som komfortgulvvarme.

Et baderom på 5 m² med dusj trenger normalt 4 m² DEVImat™ og en DEVIreg™-termostat. Kontakt den lokale DEVI-partneren for å finne riktig dimensjonering av varmeløsningen.

Elektrisk gulvvarme koster vanligvis mindre i innkjøp og installasjon enn andre, konvensjonelle varmesystemer. Den generelle regelen er: Jo større installasjonsarealet er, jo lavere er prisen per kvadratmeter.

Sikkerhet

Hva med elektromagnetiske felt?

DEVI elektrisk gulvvarme er en sikker løsning. Løsningen er godkjent for bruk i bolighus, leiligheter og andre bygninger.

Sikkerheten oppnås ved en pålitelig kabelkonstruksjon med høy kvalitet samt installasjon i henhold til byggstandardene. Varmelederen isoleres først med ett lag isolasjon, og omgis deretter av en jordet skjerm. Til slutt beskyttes den med et ytre isolasjonslag.

DEVImat™ varmematte er vanntett og har en sikkerhetsskjerm under den ytre mantelen, som er koblet til jord. DEVI gulvvarme produseres i samsvar med de internasjonale IEC-standardene for å sikre at kunden er beskyttet av gjeldende standarder.

Elektromagnetiske felt

De siste årene har det vært økt fokus på elektromagnetiske felt. Det er forsket mye på dette området, men til tross for det store antallet studier er det ikke påvist noen mulig helserisiko. Derfor er det ikke nødvendig å angi en presis maksimumsgrense for hva vi kan eksponeres for uten å utsette oss selv for helserisiko.

Sammenlignet med de foreslåtte grensene er den daglige eksponeringen svært lav.

Målinger

Tabellen nedenfor viser målinger av styrken i magnetfelt i både varmekabler i gulv og andre vanlige elektriske apparater.

Enhet                                                Avstand              Verdi                                  Avstand              Verdi

DEVIflex®DSIG                                6 cm                    16 µT                                  100 cm                0,8 µT

DEVIflex®DTIP                                 6 cm                    0,04 µT                              100 cm                0,04 µT

DEVIflex®DSVF                               6 cm                    5,5 µT                                 100 cm                0,16 µT

DEVIflex®DTVF                               6 cm                    0,4 µT                                 100 cm                0,2 µT

Lysrørlampe, 40 watt                   6 cm                    73,2 µT                              30 cm                  3,3 µT

Transformator, 12 V/25 watt     6 cm                    35,1 µT                              30 cm                  0,7 µT

PC, foran skjermen                        6 cm                    0,9 µT                                 30 cm                  0,1 µT

Oppladbar barbermaskin            6 cm                    940 µT                               30 cm                  44 µT

Kjøleskap, 160 watt                       6 cm                    1,1 µT                                 30 cm                  0,2 µT

Klokkeradio                                     6 cm                    11,4 µT                              30 cm                  0,6 µT

Som tabellen viser, er styrken i magnetfeltet rundt varmekabler på samme nivå eller lavere enn andre elektriske apparater.

DEVI på badet

Må jeg skifte gulvbelegg hvis jeg vil installere DEVI gulvvarme på badet?

En enkel og ren løsning som DEVImat™ gir deg mulighet til å beholde det gamle gulvet uten å fjerne det og lage unødig rot. Tanken på å bryte opp gulv og håndverkere som løper inn og ut av huset, pleide å være nok til at mange forkastet tanken på varme føtter og gulv.

I dag er det ingen grunn til å grue seg til å installere gulvvarme. Du kan få varmt gulv uten utgiftene, rotet og ubehaget ved å bryte opp det gamle gulvet.

DEVImat™ er bare mellom 2,3 og 4 mm tykk, avhengig av type. Derfor kan den enkelt legges rett på eksisterende gulv, enten det er betong, tømmer eller gamle fliser, uten at den eksisterende gulvkonstruksjonen må brytes opp.

DEVImat™ installeres med samme tykkelse som flislim og øker derfor ikke gulvhøyden vesentlig. Derfor er det ikke nødvendig å redusere dørhøyden, flytte lister osv.