DEVIregTM 850 – cyfrowa platforma do sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi

DEVIreg™ 850 to dwustrefowy termostat do instalacji przeciwoblodzeniowych, który w połączeniu z dedykowanymi czujnikami wilgoci i temperatury gwarantuje niezawodne oraz precyzyjne sterowanie całym systemem grzewczym.

Dokładność pomiarów czujników cyfrowych współpracujących ze sterownikiem jest dużo większa od powszechnie stosowanych czujników analogowych. Ponadto, dzięki zamianie wielkości mierzonych na postać cyfrową sygnał dociera do sterownika bez przekłamań oraz jest praktycznie niezależny od długości przewodu łączącego czujnik z termostatem (możliwe teoretyczne połączenie 1600 m dla czujnika dachowego oraz 1200 m dla czujnika gruntowego).

W rezultacie system przeciwoblodzeniowy ze sterowaniem  DEVIreg™ 850 zapewnia dużą funkcjonalność i niskie koszty eksploatacji. Wykorzystując wyniki pomiarów wilgoci i temperatury sterownik pozwala na zaoszczędzenie nawet do 75% energii elektrycznej w stosunku do systemów z pomiarem jedynie temperatury. Termostat wyposażony jest w prosty, kilku krokowy konfigurator umożliwiający szybki rozruch systemu oraz intuicyjne menu wraz z asystentem podpowiedzi. Tradycyjna papierowa instrukcja nie jest więc potrzebna.

Rodzaje czujników

DEVIreg™ 850 współpracuje z dwoma typami czujników: gruntowym oraz rynnowym. Oba czujniki mierzą wilgoć i temperaturę. Każdy z nich posiada wbudowaną grzałkę oraz mikroprocesor zamieniający mierzone wielkości analogowe na sygnał cyfrowy. Dodatkowo czujnik gruntowy dostarczany jest ze specjalną obudową ochronną, która ułatwia montaż w podłożu, a później ewentualną wymianę w przypadku zabiegów konserwacyjnych na ochranianej nawierzchni. Do komunikacji z termostatem wykorzystywany jest tylko 4-żyłowy przewód połączeniowy, co jest kolejną zaletą systemu cyfrowego.

Możliwości konfiguracyjne

Termostat DEVIreg™ 850 może sterować dwiema niezależnymi instalacjami grzewczymi przy maksymalnej ilości 4 podłączonych czujników. Czujniki można podłączać w rożnych konfiguracjach (opisanych poniżej). Dodatkowo możliwe jest ustawienie priorytetów dla obu stref. Można ustawić jedną strefę o wyższym priorytecie, a drugą o niższym. Strefa o niższym priorytecie zostanie załączona dopiero po wyłączeniu strefy o wyższym priorytecie. W ten sposób można zmniejszyć wymagania co do wielkości dostępnej mocy dla systemu przeciwoblodzeniowego.

Uwaga: przy podłączeniu więcej niż 2 czujników wymagane jest zastosowanie dodatkowego zasilacza 24V DC.

Pojedyncza instalacja dachowa

Umożliwia usunięcie śniegu i lodu z rynien i rur odpływowych. Skutecznie zapobiega powstawaniu sopli oraz powodowanych przez nie uszkodzeń mechanicznych.
Instalacja dachowa może także zmniejszyć ciężar śniegu spoczywającego na połaciach dachowych lub go całkowicie usunąć.

Pojedyncza instalacja gruntowa

Umożliwia usunięcie śniegu i lodu z parkingów, chodników, dróg dojazdowych, mostów, podjazdów garażowych, ramp i innych powierzchni zewnętrznych.

1 instalacja gruntowa oraz 1 instalacja dachowa (instalacja kombinowana)

Składa się z jednej instalacji dachowej (A) i jednej instalacji gruntowej (B). Zalecana dla niedużych obiektów wyposażonych w oba typy instalacji, np. domów jednorodzinnych.

2 instalacje dachowe (instalacja podwójna)

Składa się z dwóch pojedynczych instalacji dachowych (A i B). Zalecana szczególnie dla dachów, na których występują skrajnie rożne warunki wytapiania śniegu, np. instalacji na części północnej i południowej dachu.

2 instalacje gruntowe (instalacja podwójna)

Składa się z dwóch pojedynczych instalacji gruntowych (A i B). Zalecana dla rozbudowanych instalacji gruntowych o skrajnie rożnych warunkach wytapiania śniegu, np. zacienionych podjazdów i nasłonecznionych wejść do budynku.

 

Cechy szczególne sterownika DEVIregTM 850

  • konstrukcja całkowicie cyfrowa – brak fałszywych wskazań
  • wielostrefowość - sterowanie dwoma strefami niezależnie
  • możliwość jednoczesnego podłączenia 4 czujników jednego typu
  • duża odległość czujników od centrali (nawet do 1600 m)
  • łatwa instalacja czujników (dużo mniej przewodów sterujących, łączenie równoległe czujników)
Produkty skojarzone