DEVIreg™ Multi: 7 kanałów i różne algorytmy sterowania

Poznaj elektroniczny sterownik na szynę DIN, który łączy różne funkcjonalności i może zastąpić kilka dotyczasowych sterowników

Korzyści:

  • Znacznie oszczędzasz pieniądze, gdyż kupujesz 1 sterownik zamiast kilku
  • Oszczędzasz energię i koszty operacyjne bez utraty jakości i bezpieczeństwa
  • Zwiększasz swoją wydajność mając wszystkie informacje na jednym wyświetlaczu
  • Oszczędzasz czas potrzebny na instalację 1 termostatu do różnych zastosowań
  • Monitorujesz i od razu wiesz o ewentualnych awariach, aby szybko je naprawić
  • Używasz logiki 1 urządzenia do sterowania różnymi aplikacjami
  • Zapewniasz najlepszą obsługę dzięki natychmiastowemu przeglądowi funkcji w czasie rzeczywistym

DEVIreg™ Multi jest 7-kanałowym elektronicznym programowalnym sterownikiem do montażu na szynie DIN. Hardware DEVIreg™ Multi jest oparty na sterowniku Danfoss typu MCX08M2, ale został dostosowany poprzez specjalne oprogramowanie, aby był jeszcze bardziej dopasowany do Twoich potrzeb, niezależnie czy jesteś instalatorem, projektantem, technikiem serwisowym, czy OEM. 

DEVIreg ™ Multi ma szeroki zakres zastosowań w instalacjach elektrycznych - od ochrony rur przed zamarzaniem i ochrony komór chłodniczych po ogrzewanie w domach jednorodzinnych. 

Główne cechy:

DEVIreg™ Multi jest 7-kanałowym sterownikiem i każdy kanał można skonfigurować w jednym z trzech trybów sterowania:
- Sterowanie z jednym czujnikiem temperatury — tryb „1 czujnik” (1 Sensor) lub „1S”.
- Sterowanie bez czujnika. Proporcjonalna czasowa regulacja mocy — tryb „Regulacja czasu załączenia” (Power Regulation) lub „PR”.
- Sterowanie bez czujnika. Ręczne sterowanie włączeniem/wyłączeniem z okresem czasu — tryb „MOn”/„MOf” (Manually On/Off).

Zastosowane oprogramowanie daje możliwość doboru odpowiedniego rodzaju czujnika dla każdego z 7 kanałów dzięki 8 możliwym typom czujników działających w różnych temperaturach. Wśród nich są te najczęściej używane do elektrycznego ogrzewania podłogowego: NTC15k (15 kOhm @ 25°C) i NTC16,7k (16,7 kOhm @ 100°C) a także stosowane w typowych zastosowaniach Danfoss: NTC5k (5 kOhm @ 25°C) i PT1000 (1000 Ohm @ 0°C).

Nowy DEVIreg ™ Multi posiada wyświetlacz LCD w wytrzymałej i niezawodnej obudowie, modbus RS485 dla integracji z BMS i zasilanie 85 – 265 V AC. 

Funkcje sterujące można skonfigurować dla systemów ogrzewania lub chłodzenia.
DEVIreg™ Multi posiada 8 przekaźników sterujących — 2 zestawy maks. 10 A i 6 zestawów po 6 A; a wśród nich 4 zestawy styków NO i 4 zestawy styków NC/NO. Funkcje sterowania przekaźnikiem można skonfigurować dla układów ogrzewania lub chłodzenia. Styki przekaźnikowe nie są także podłączone do źródła napięcia wewnątrz sterownika (bezpotencjałowe) i mogą być używane w systemach sterowania z dowolnym napięciem do 250 V AC.

DEVIreg ™ Multi nadaje się do systemów elektrycznych i wodnych z funkcjami ogrzewania i chłodzenia w wielu obszarach zastosowań: rury / chłodnie / ogrzewanie podłogowe / instalacje gruntowe z czujnikiem temperatury.

DEVIreg™ Multi posiada kilka specjalnych funkcji, które można zaprogramować dla każdego kanału: stan przekaźnika — otwarte lub zamknięte dla trybu „Grzanie On”, aktywacja lub dezaktywacja kanału, alarm awarii czujnika, alarmy min. i maks. temperatury, monitorowanie awarii kabla, test przekaźnika, włączenie/wyłączenie kanału, licznik cykli przekaźnika itp.

Produkty skojarzone