Kable i maty grzejne DEVI chronią przed negatywnymi skutkami zimy

Może się wydawać, że coraz łagodniejszy klimat oznacza mniejszą ilość zagrożeń spowodowanych przez srogą zimę. W praktyce jednak to właśnie zmienność i nieprzewidywalność warunków pogodowych stanowi kolejne niebezpieczeństwo. Wystarczy nawet kilka śnieżnych lub mroźnych dni, aby zagrożone było bezpieczeństwu ludzi, budynków oraz pojazdów.

Śnieg to nie tylko piękny, biały krajobraz oraz zabawa. Zima to również śliskie chodniki i podjazdy, na których możemy się przewrócić lub w coś uderzyć, to niebezpieczne sople lodu spadające z dachu, to oblodzone rynny i rury spustowe i nieodprowadzona z dachu woda, która niszczy elewację lub zalewa poddasze! Co roku media podają niepokojące dane na temat poszkodowanych pacjentów oblegających szpitale z powodu złamań kończyn i licznych stłuczeń.

Dzięki systemom przeciwoblodzeniowym DEVI możemy zapomnieć o tych wszystkich problemach. Instalując maty DEVIsnow™ lub kable DEVIsafe™, DEVIsnow™ oraz regulatory DEVIreg™ zabezpieczymy:

  • chodniki i schody,
  • podjazdy i rampy,
  • rynny i rury spustowe,
  • połacie dachowe.

 

Dobór systemu gruntowego

Każdy rodzaj chodnika, drogi dojazdowej, rampy czy schodów może być „odśnieżany” za pomocą kabli i mat DEVIsnow™. Bez względu na kształt, wielkość powierzchni oraz rodzaj pokrycia - kostka, płyta chodnikowa lub kamienna, beton, terakota  – system przeciwoblodzeniowy jest łatwy w doborze i prosty w montażu. Istnieje również możliwość zabezpieczenia powierzchni asfaltowych. Do takich powierzchni używa się kabli i mat grzejnych DEVIasphalt™, które oprócz podwyższonej odporności mechanicznej (tak jak DEVIsnow™) mają zwiększoną wytrzymałość temperaturową.

Typowa instalacja w Polskich warunkach klimatycznych posiada moc 300W/m2. Taką też moc mają maty grzejne DEVIsnow™ 300T, które są idealnym rozwiązaniem dla powierzchni o regularnych kształtach, np. prostych (bez łuków) chodników, dróg oraz ramp. Aby dobrać odpowiedni produkt należy zmierzyć powierzchnię, na której ma być ułożona mata grzejna, a następnie wybrać z typoszeregu matę o zbliżonym rozmiarze. Jednostronnie zasilane maty o szerokościach 50cm, 75cm oraz 100cm zapewniają bardzo szybki montaż. Wystarczy je tylko rozwinąć na wcześniej przygotowanej równiej nawierzchni. Następnie w zależności od typu pokrycia, przykrywamy matę warstwą piasku lub betonem/klejem.

W przypadku schodów lub powierzchni o nieregularnych kształtach zalecamy zastosowanie jednostronnie zasilanych kabli grzejnych DEVIsnow™ 30T. Aby uzyskać moc 300W/m2 kable układa się w odstępie C-C=10 cm. Dzięki temu możemy dopasować system przeciwoblodzeniowy do każdego kształtu. Aby dobrać kabel o odpowiedniej mocy należy zmierzyć powierzchnię, na której ma być zainstalowany system przeciwoblodzeniowy. Następnie powierzchnię mnożymy przez 300 (moc na jednostkę powierzchni). W ten sposób uzyskamy wymaganą moc. Teraz w zależności od uzyskanej wartości wybieramy jeden lub kilka kabli grzejnych DEVIsnow™ 30T tak, by ich sumaryczna moc była zbliżona do obliczonej. Instalacja kabla grzejnego tak jak w przypadku mat grzejnych powinna odbywać się na wcześniej przygotowanej równej nawierzchni.

Dobór systemu rynnowego/dachowego

Rynny i rury spustowe (wykonane z tworzyw sztucznych oraz metalowe: ocynkowane lub żeliwne) mogą być wyposażone w kable grzejne DEVIsafe™ 20T lub DEVIsnow™ 30T, które są odporne na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Typowa przeciwoblodzeniowa instalacja rynnowa ma moc 40-60W/mb i składa się z jednostronnie zasilanego kabla grzejnego układanego w podwójnym przebiegu w rynnach i rurach spustowych (2mb kabla na 1mb rynny lub rury spustowej) oraz z regulatora.

Aby poprawnie dobrać przeciwoblodzeniowy system rynnowy należy zmierzyć długość rynny oraz wszystkich rur spustowych odchodzących od tej rynny. Jeśli rury spustowe wchodzą w odwodnienie liniowe, należy dodać do ich długości 50cm. Następnie należy zsumować te długości i pomnożyć przez 2. Jako wynik otrzymujemy minimalną długość potrzebnego kabla grzejnego.

Doboru systemu przeciwoblodzeniowego połaci dachowej dokonuje się analogicznie jak w przypadku podjazdów i chodników. Należy jedynie zwrócić uwagę na typ pokrycia dachowego. Jeśli została użyta papa, należy zastosować kable o mniejszej mocy liniowej DEVIsafe™ 20T, które będą układane w odległości C-C=6,7 cm aby uzyskać moc 300W/m2.

Dobór sterowania

Kable i maty grzejne DEVIsafe™/DEVIsnow™ po podłączeniu do napięcia pobierają stałą ilość prądu (stałomocowe). W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej należy zastosować regulator, który w odpowiednich warunkach będzie załączał i wyłączał elementy grzejne. Termostaty do systemów przeciwoblodzeniowych mogą działać w oparciu o pomiar dwóch rodzajów parametrów:

  • temperatury i wilgoci,
  • temperatury.

W przypadku termostatów mierzących tylko temperaturę np. DEVIreg™ 316 lub DEVIreg™ 330, system przeciwoblodzeniowy załączy się tylko w sytuacji gdy spadnie ona poniżej nastawionej wartości np. +1°C, a wyłączy powyżej tej temperatury. Dodatkowo termostat DEVIreg™ 316 można ustawić w tak zwany tryb pracy okienkowej – praca pomiędzy dwoma temperaturami, np. od -8°C do +1°C, ponieważ w tym zakresie temperatur najczęściej występują opady śniegu.

Aby zapewnić najniższe koszty eksploatacji oraz najwyższy komfort użytkowania systemu przeciwoblodzeniowego zaleca się stosowanie termostatu DEVIreg™ 850 w połączeniu ze zintegrowanym czujnikiem temperatury i wilgoci (czujnik rynnowy lub gruntowy w zależności od typu instalacji). Dzięki temu system załączy się zawsze wtedy, kiedy będą występowały odpowiednio niskie temperatury oraz gdy pojawi się odpowiednio wysoki poziom wilgoci, np. zacznie padać śnieg, a nie deszcz. System zostanie wyłączony, gdy powierzchnia na której został on zainstalowany zostanie wysuszona – śnieg zostanie wytopiony.

Produkty skojarzone