Skontaktuj się z nami

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu, adresu oraz adresu poczty elektronicznej przez Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (adres: ul. Chrzanowska 5, 05-825, Grodzisk Mazowiecki) oraz przez podmioty procesujące zbiory danych osobowych w imieniu Danfoss Poland Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu podjęcia przez pracownika Danfoss Poland Sp. z o.o. kontaktu ze mną, którego celem będzie odpowiedź na zapytanie dotyczące produktów Danfoss i DEVI, wprowadzone przeze mnie do formularza kontaktowego na stronie https://devi.danfoss.com/poland/napisz-do-nas/. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (adres: ul. Chrzanowska 5, 05-825, Grodzisk Mazowiecki) oraz przez podmioty procesujące zbiory danych osobowych w imieniu Danfoss Poland Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).