Ochrona chłodni

Ogrzewanie posadzek w chłodniach i mroźniach

Podgrzewanie konstrukcji podłogi w chłodni jest niezbędne w celu zabezpieczenia budynku przed zniszczeniami spowodowanymi przez warunki w nim panujące.

W chłodniach, w których w sposób ciągły utrzymywana jest temperatura od -30 do -20°C następuje przemarzanie fundamentów i gruntu znajdującego się pod posadzką. Zjawisko to zachodzi pomimo dobrej izolacji termicznej ułożonej pod posadzką. Rozszerzające się kryształy lodu powodują pęcznienie gruntu, co prowadzi do odkształcenia posadzki i stopniowego niszczenia podziemnych elementów konstrukcji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji chłodni, elektryczne kable grzejne należy instalować na podłodze pod izolacją fundamentu budynku bądź w ościeżnicy drzwiowej.

Podobne zjawiska występują na sztucznych lodowiskach. Przemarzanie gruntu i związane z tym straty można w dużym stopniu ograniczyć za pomocą systemów grzewczych oferowanych przez DEVI.

Asortyment wyrobów

W systemach grzewczych zapobiegających przemarzaniu gruntu mogą być stosowane kable DEVIflex™ 6T/10T/230 V lub DEVIbasic™ 20S/400 V.

Nowy termostat DEVIreg™ Smart
Teraz instalatorzy mogą użyć swojego smartfona do bezproblemowej instalacji, natomiast intuicyjna aplikacja DEVIsmart™ App umożliwia prostą obsługę ogrzewania podłogowego z każdego miejsca na świecie.