Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Systemy przeciwoblodzeniowe w domach jednorodzinnych  - nowa jakość w trudnych warunkach

Może się wydawać, że coraz łagodniejszy klimat oznacza mniejszą ilość zagrożeń spowodowanych przez srogą zimę, jednak to właśnie zmienność i nieprzewidywalność warunków pogodowych stanowi kolejne niebezpieczeństwo. Wystarczy kilka śnieżnych lub mroźnych dni, aby zagrożone było bezpieczeństwo ludzi, budynków oraz pojazdów.

Wszyscy wiemy jak niebezpieczne są upadki na śliskich schodach i chodnikach oraz jak kłopotliwe są uszkodzenia karoserii samochodów na oblodzonych zjazdach do garaży. Co roku media podają niepokojące dane o pacjentach, którzy doznali złamania lub stłuczenia na skutek poślizgnięcia się na oblodzonej powierzchni.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe DEVI w postaci kabli i mat grzejnych, specjalizowanych sterowników oraz akcesoriów montażowych wyeliminuje te zagrożenia. Nasze systemy mogą być instalowane zarówno podczas budowy, jak i przy remoncie istniejących obiektów. Są w pełni zautomatyzowane. Na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności system określa konieczność rozmrażania danej powierzchni i następnie samoczynnie się włącza. Oznacza to, że np. w mroźne lecz suche dni system nie będzie pracował, natomiast  gdy czujniki zarejestrują  wilgoć na ochranianej powierzchni, a temperatury powietrza i  gruntu zaczną zbliżać się do zera instalacja grzewcza zostanie załączona. Następnie system samoczynnie się wyłącza.

Bezpieczne chodniki, schody i podjazdy

Obecna technologia pozwala na montaż gruntowego ogrzewania przeciwoblodzeniowego przy różnym typie nawierzchni. Można je wykonać zarówno w piasku pod płytami betonowymi, jak i pod nawierzchnią asfaltową, w konstrukcjach wyniesionych nad grunt, a także w instalacjach zalewanych betonem i innych, stosowanych powszechnie rozwiązaniach zewnętrznych.

Dzięki temu systemy mogą pracować bezawaryjnie przez długie lata. Instalacja grzewcza jest również całkowicie bezpieczna.

Instalacja grzewcza na podjazdach samochodowych zapewnia ich przejezdność bez względu na warunki atmosferyczne. Skuteczność takiego systemu jest szczególnie duża w przypadku podjazdów o pewnym pochyleniu.

Bezpieczne zjazdy do garaży…

Podczas obliczania długości kabli wchodzących w skład systemu grzejnego należy pamiętać, że nie jest konieczne ogrzewanie całej powierzchni podjazdu. Kable grzejne mogą być ułożone tylko w tych miejscach, które stykają się z oponami pojazdów. W tym drugim przypadku może być konieczne ręczne odśnieżanie środkowej części podjazdu.

Bezpieczne dachy, rynny i rury spustowe

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe na dachach skutecznie likwiduje nagromadzony śnieg i powstałe oblodzenie, zapewnia drożność rynien i zapobiega uszkodzeniom dachu i fasady spowodowanym przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzającą wodę oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu.

Ogrzewanie dachów
Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI zabezpieczają dachy, rynny i rury spustowe przed zniszczeniami spowodowanymi przez zalegający śnieg i lód. Instalacje te mają charakter użytkowy i techniczny, a w gotowym budynku są praktycznie niewidoczne. W dłuższej perspektywie czasu generują oszczędności, a co najważniejsze, zapewniają bezpieczeństwo ludziom i zabezpieczają ich pojazdy oraz chronią sam budynek.
Ogrzewanie podjazdów
Instalując systemy przeciwoblodzeniowe DEVI zabezpieczamy podjazdy, chodniki, schody lub rampy przed negatywnymi skutkami zimy.