Zbiorniki przemysłowe

Biorąc pod uwagę fakt, że substancje wrażliwe takie jak gaz, olej lub woda przecipożarowa przechowywane są w dużych zbiornikach przemysłowych, ważne jest utrzymanie wymaganej temperatury tych zbiorników przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.

 

Zastosowanie systemów ochrony przeciwzamrożeniowej DEVI wymagane jest w instalacjach przemysłowych narażonych na działanie niskiej temperatury. W takich sytuacjach konieczne jest ogrzewanie zbiorników i rurociągów transportowych w celu zapewnienia ciągłego przepływu płynów o dużej lepkości. Aby uniknąć powstawania złogów, koagulacji lub zamarznięcia zbiornika konieczne jest utrzymanie minimalnej temperatury wynikającej z wymagań procesu technologicznego.

 

Moc zainstalowana

Wymuszone podtrzymanie temperatury może być konieczne, nawet gdy zbiornik jest poprawnie zaizolowany. Jako element grzejny można zastosować kable grzejne zamocowane do powierzchni zbiornika. Instalacja systemu grzewczego wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

  • zbiornik musi być poprawnie i skutecznie zaizolowany na całej powierzchni,
  • instalacja grzewcza będzie stosowana wyłącznie do podtrzymania temperatury, a nie do ogrzewania płynu.

Moc kabla grzejnego niezbędną do spełnienia wymaganych warunków utrzymania temperatury medium w zbiorniku należy ustalić po określeniu strat ciepła.

gdzie:

Q – straty ciepła [W]

S – całkowita powierzchnia zbiornika [m2]

ΔT – rożnica między temperaturą cieczy w zbiorniku i temperaturą zewnętrzną [°C]

λ – współczynnik przewodności cieplnej dla izolacji termicznej [W/mK]

d – grubość izolacji termicznej [m]

1,3 – współczynnik bezpieczeństwa

 

Na całkowite straty ciepła wpływają

  • straty ciepła przez ściany zbiornika,
  • straty ciepła przez podpory, włazy, zawory.

W celu zrównoważenia tych strat na powierzchni zbiornika układany jest kabel grzejny.

 

Wykonanie instalacji

Kabel grzejny należy równomiernie rozłożyć na powierzchni zbiornika. Jeżeli jest to niemożliwe, kabel należy zainstalować na dolnej części zbiornika bardziej podatnej na wychłodzenie w wyniku przenikania ciepła przez podpory (posadowienie zbiornika).

Kabel grzejny powinien być mocowany do powierzchni przy pomocy samoprzylepnej taśmy aluminiowej. Pozwala to na lepszy rozkład uzyskanego z kabla grzejnego ciepła (większa powierzchnia) oraz zabezpiecza kabel przed przegrzaniem.

Tak zabezpieczony zbiornik pokrywamy następnie warstwą izolacji termicznej, nie dopuszczającej do strat ciepła do otoczenia. Przeciętna wartość mocy zainstalowanej na 1 m2 powierzchni zbiornika mieści się w zakresie 80-120 W/ m2.

Należy podkreślić, że dla każdego przypadku należy obliczyć straty ciepła dla zbiornika i na tej podstawie dobrać wartość mocy kabla grzejnego. Sterowanie instalacji grzewczej powinno odbywać się przy zastosowaniu termostatu – utrzymanie żądanej temperatury medium.

 

Asortyment wyrobów

Do ogrzewania i ochrony zbiorników przed zamarznięciem zalecane są stałomocowe kable DEVIflex™ o mocy 10-30 W/m oraz kable samoograniczające o mocy 10, 18, 25, 33 W/m. Do sterowania instalacją grzewczą można zastosować termostaty DEVIreg™ 316, 330 i 610.