Kable DEVIflex™ 18T objęte są najdłuższą na rynku 20-letnią gwarancją DEVIwarranty™.

W przypadku usterki, której źródłem jest wada wykonawcza, produkt DEVI objęty gwarancją zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony. W ramach gwarancji pokryte zostaną również koszty montażu oraz koszty materiałów budowlanych.