ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Rohože

Aká povrchová vrstva podlahy je vhodná pre použitie so systémom DEVImatTM?

Väčšina povrchových vrstiev podláh je vhodná pre používanie s podlahovým kúrením za predpokladu, že podlaha sa správne pripraví a dodržia sa všetky pokyny výrobcu týkajúce sa teploty. V prípade povrchových vrstiev ako drevo lamináty a koberce je životne dôležité, aby pred inštaláciou povrchovej vrstvy bola vykurovacia rohož kompletne prekrytá vhodnou nivelačnou zmesou.

Okrem toho v prípade podlahových krytín ako laminát, drevené parkety alebo koberec odporúčame riešenia DEVIdry™ ako aj použitie termostatu/regulátora s podlahovým snímačom.

Potrebujeme izoláciu v prípade výrobkov DEVImat?

DEVImat je navrhnutá na priame kladenie na povrch existujúcej podlahy, takže nevyžaduje izoláciu. Avšak ak je v rámci podlahy priestor na pridanie izolácie alebo podkladovej dosky, toto silne odporúčame, keďže to zlepší výkonnosť a zníži prevádzkové náklady. Prosím, obráťte sa na spoločnosť DEVI pre informácie.

Pri používaní rohože sa stále prepaľuje poistka. Čo by som mal robiť?

OBRÁŤTE SA NA VÁŠHO ELEKTRIKÁRA.  Poistky sa môžu prepáliť alebo ističe môžu vypnúť kvôli skratu alebo preťaženiu, pričom skrat je najčastejšia príčina.

DEVImatTM je pre danú miestnosť príliš veľký. Môžem ju rezať?

Nie, elektrická vykurovacia rohož sa nedá skrátiť, keďže toto by zmenilo elektrický odpor prvku, čo by mohlo viesť k prehrievaniu. Je preto dôležité, aby sa plocha, ktorá sa má vykurovať, presne odmerala (iba voľná plocha podlahy) a aby sa zvolil rozmerovo najbližší prvok s menšou plochou. Prosím, môžete sa obrátiť na servis spoločnosti DEVI so žiadosťou o pomoc. Tkanina sa dá rezať, ale dajte pozor, aby ste nerozrezali ani nepoškodili kábel.

Je potrebné pred položením DEVImat opatriť podlahu základným náterom?

Rohož má na zadnej strane lepidlo; ak je podlaha zaprášená alebo mastná, toto nepriľne veľmi dobre. Opatrenie podlahy základným náterom výrazne pomôže rohoži, aby plne priľnula na jej povrch.

Mám veľký priestor, ktorý vyžaduje dve rohože. Ako ich môžem spojiť dokopy?

Studené konce/vodiče sa musia vyviesť z podlahy a spojiť paralelne, t.j. musia sa spojiť vodiče rovnakých farieb, t.j. hnedý s hnedým, modrý s modrým atď., a pripojiť k termostatu.

Chcem používať DEVImat pod laminátovou podlahovou krytinou, aký typ podkladovej vrstvy odporúčate?

Podkladová vrstva, ktorá sa obvykle dodáva s drevo laminátom, je akustická, cca 2-3 mm hrubá; toto je akceptovateľné. Ak inštalujete čokoľvek iné, prosím, obráťte sa na náš tím technickej podpory spoločnosti DEVI pre poradenstvo.

Pre laminát odporúčame riešenie DEVIdry.

Môžem umiestniť DEVImat pod vaňu, sprchový kút alebo kuchynské spotrebiče?

Spoločnosť DEVI neodporúča, aby sa DEVImat inštalovala pod také zariadenia a armatúry, z celého radu dôvodov. Napríklad, môže to brániť šíreniu tepla, ktoré systém vytvára, a ak by kedykoľvek došlo k poruche, bolo by extrémne zložité vykonať opravu.

Mám podlahu, ktorá je z dreva aj betónu.  Môžem pre takú podlahu použiť jednú vykurovaciu rohož?

Spoločnosť DEVI silne odporúča, aby každá časť podlahy s inou krytinou mala svoju vlastnú ‘rohož’ ako aj termostat, keďže každý povrch podlahy má odlišnú maximálnu hranicu teploty. Odporúčame použiť termostat so snímačom podlahového kúrenia.

Obráťte sa na spoločnosť DEVI pre prediskutovanie najlepších možností pre túto podlahu.

Aká je šírka rohože?

Skutočná šírka rohože je 480 mm, ale odporúča sa ju pokladať v intervaloch 500 mm, aby sa zabezpečila správna medzera medzi riadkami.

Aký je rozdiel medzi rohožami s dvojitým a jednouchým vodičom?

Rozdiel medzi týmito dvomi rohožami je v studených vývodoch (pripojenie k termostatu).

Rohož s dvojitým vodičom nemá druhý vývod/kábel, ktorý sa vracia do termostatu. Rohož s jednoduchým vodičom má “studený vývod” na každom konci rohože, a tieto sa musia spolu priviesť do pripojovacieho bodu.

Čo je tá čierna vec na konci rohože s dvojitým vodičom?

Toto je spoj na konci rohože s dvojitým vodičom, kde je vykurovací prvok pripojený k nulovému spätnému vodiču. Toto je vyrobené v rámci kábla.

Ako namontovať novú elektrickú vykurovaciu rohož DEVI?

Inštalácia vykurovacej rohože DEVI je jednoduchá na to, aby ste ju mohli vykonať sám, ak by ste ju chceli nainštalovať. Prosím, berte však na vedomie, že všetky elektrické pripojenia musí vždy vykonať kvalifikovaný elektrikár.

Krok 1

Začnite odmeraním plochy, kde chcete mať podlahové kúrenie. Týmto spôsobom môžete určiť veľkosť vykurovacej rohože DEVI, ktorú potrebujete. Vždy zvoľte typ vykurovacej rohože, ktorý je trochu menší, ako plocha podlahy.   

Krok 2

Pred odstránením WC misy si označte jej polohu. Toto vám pomôže vyhnúť sa tomu, aby ste WC misu umiestnili na rohož, a zabrániť tomu, aby ste rohož prepichli so skrutkami.

 Krok 3

Vyrežte 10 mm širokú drážku do podlahy  a steny od termostatu a cca 1 mm do podlahy pre podlahový snímač a trubicu. Vlepte trubicu, v ktorej je podlahový snímač, do kanálika a uzavrite koniec rúrky s inštalatérskou páskou.

Krok 4

Pred pokládkou samolepiacej rohože by vaša existujúca podlaha mala byť čistá, suchá a v prípade potreby opatrená základným náterom. Po vyskúšaní by sa rohož mala rozvinúť a podložiť na podlahu. 

Krok 5

Rozviňte rohož. Po dosiahnutí konca jednoducho odrežte tkaninu, rohož otočte a položte nasledujúci pás blízko prvého. Červený vykurovací kábel sa NESMIE prerezať. Rohož vydrží 3-5 nastavení polohy, kým ju nepritlačíte na podlahu.

Krok 6

Keď ste spokojní s výsledkom, pritisnite rohož na podlahu. DEVImat™ teraz pevne priľne na povrch. 

Krok 7

Zakryte jednou vrstvou pružného lepidla na dlažbu/samonivelačnej zmesi a nechajte vyschnúť pred dláždením alebo aplikujte lepidlo a položte dlaždice v jednom kroku. Vždy by sa mali použiť pružné lepidlo a špárovacia hmota. 

Krok 8

Položte nové dlaždice na lepidlo. Vyšpárujte dlaždice a nechajte podlahu schnúť po dobu dvoch týždňov pred tým, ako zapnete kúrenie.            

Pozrite si video na YouTube pre rady.

Káble a rohože

Došlo k poškodeniu rohože alebo kábla môjho elektrického kúrenia. Môžem ich opraviť?

Áno, všetky rohože a káble sa dajú opraviť. Spoločnosť DEVI ponúka komplexnú a presnú službu pre zistenie (miesta) poruchy. Obráťte sa na vášho elektroinštalatéra pre ďalšie informácie.

Môžem predĺžiť studené vývody/káble snímača?

Studené vývody a káble snímača sa dajú predĺžiť na najviac 50 metrov.

Čo je maximálna hrúbka povrchovej vrstvy podlahy, ktorú môžem mať v prípade vykurovacích káblov DEVImat/DEVIlex?

Toto bude závisieť od špecifikovanej povrchovej vrstvy. Pre drevené povrchy: 20 mm pre mäkké drevo; 30 mm pre tvrdé drevo; väčšina drevo laminátov je OK, ale niektoré môžu vyžadovať úpravu podľa konkrétnej situácie. Poraďte sa s vaším dodávateľom podlahovej krytiny. Väčšina vinylových podlahových krytín je vhodná, pokiaľ sa dodržia teplotné limity výrobcu a prvky sa uložia do podlahy alebo povrchového poteru/nivelačnej zmesi. Väčšina kobercov a podkladových vrstiev sú vhodné.

Aký typ elektrického napájania potrebujem?

Toto bude závisieť od vykurovanej plochy a hustoty nainštalovaných káblov/rohoží elektrického kúrenia. Obvykle inštalujeme cca 140 až 150 W na m² vykurovanej podlahovej plochy. Obráťte sa na inštalatéra odporúčaného spoločnosťou DEVI pre radu.

Je moje podlahové kúrenie vhodné pre používanie pod kobercami?

Áno, za predpokladu, že rohož/káble sa najprv pokryjú latexovou nivelačnou zmesou a koberec použitý so systémom podlahového kúrenia je certifikovaný, schválený a potvrdený jeho výrobcom.

Termostaty

Čo je ‘podlahový snímač’?

Podlahový snímač je zariadenie, ktoré je pripojené k termostatu, a umožňuje plne regulovať teplotu podlahy.

Kde je podlahový snímač pripojený?

Podlahový snímač je pripojený k termostatu, ku svorke “NTC”. Káble nemajú polaritu.

Je podlahový snímač potrebný? Nemám žiaden nainštalovaný.

Spoločnosť DEVI vždy odporúča nainštalovať podlahový snímač. Termostaty DEVIreg Touch / 550 / 535 / 540 sa dajú naprogramovať tak, aby fungovali v jednom z týchto troch režimov:

 • Snímanie teploty vzduchu.
 • Snímanie len teploty podlahy.
 • Snímanie teploty vzduchu aj teploty podlahy.

Keď sa zvolí snímanie teploty podlahy alebo snímanie teploty podlahy/vzduchu, podlahový snímač sa musí nainštalovať.

Bez podlahového snímača sa nedá regulovať maximálna teplota podlahy. Podlahový snímač je životne dôležitý v prípade, že podlahová krytina je drevená, vinylová alebo je to koberec.

Režim neprítomnosti DEVIreg Touch – čo je časovanie?

Kúrenie sa zapne a režim neprítomnosti sa ukončí na začiatku dňa (00:00). Ak deň začiatku je dnešok, potom sa režim neprítomnosti aktivuje okamžite.

Dá sa na termostate DEVIreg Touch v pohotovostnom režime vypnúť podsvietenie?

Áno, dá sa. V hlavnej ponuke choďte na Settings [nastavenia] > Options [možnosti] > Dim level [Úroveň potemnenia], a zvoľte OFF [Vypnúť]. Na tom istom mieste ponuky sa dajú vypnúť aj funkcie bezpečnostný zámok, predpoveď (adaptívna funkcia, začiatok aj koniec), detekcia otvoreného okna a minimálna teplota podlahy.

Čo sú doby cyklu PWM na DEVIreg Touch?

Dvadsať minút v režime regulácie teploty v miestnosti a 20/40/60 minút v režime regulácie teploty podlahy alebo režime regulácie teploty miestnosti/podlahy. Doba závisí od reakčnej doby podlahy (ľahká/ťažká podlaha).

DEVIreg Touch - Ako sa dá opäť odomknúť bezpečnostný zámok?

Dočasné odomknutie stlačením rýchleho tlačidla na bočnej strane. Pre trvalé odomknutie z hlavnej ponuky choďte do Settings [Nastavenia] > Options [možnosti] > Safety lock [Bezpečnostný zámok], a zvoľte OFF [Vypnúť].

DEVIreg Touch - Dá sa predná časť použiť s akoukoľvek zadnou časťou?

Áno, dá sa. Zadná časť obsahuje iba relé, napájací zdroj a svorky.

Čo mám robiť, ak sa na DEVIreg Touch zobrazí ‘Unrecoverable Error’?

 1. Vypnite napájanie termostatu a potom ho znovu zapnite.
 2. Ak toto problém nevyrieši, zadná a predná časť nie sú správne spojené. Používateľ by mal oddeliť prednú a zadnú časť, prednú časť vysunúť dopredu a potom sa pokúsiť prednú časť opäť nasadiť na zadnú časť. Toto by malo problém vyriešiť.

Čo mám robiť, ak sa na DEVIreg Touch zobrazí ‘Floor Sensor Short Circuited’?

Toto indikuje, že podlahového snímača sa dotýkajú dva vodiče, k čomu dôjde v prípade poškodenia snímača.  Ak toto je prípad, môžete začať kontrolou kabeláže ma zadnej strane termostatu, aby ste zistili, či tam nie sú uvoľnené spoje. Ak sú spoje v poriadku, potom budete musieť skontrolovať odpor podlahového snímača pomocou multimetra; nameraná hodnota by mala byť v rozsahu 10-20 kOhm. Ak je nameraná hodnota výrazne nižšia alebo vyššia, podlahový snímač je poškodený a vyžaduje výmenu.

Môžem používať DEVIreg Touch s podlahovými snímačmi od iných výrobcov?

Áno, môžete.  DEVIreg Touch funguje s podlahovými snímačmi od spoločností DEVI, Warmup, Aube, OJ, Eberle, Ensto, Fenix, Raychem, Teplolux a mnoho iných.

Čo znamená symbol cieľa v spodnom rohu môjho DEVIreg Touch?

Symbol cieľa (3 krúžky) v pravom spodnom rohu vašej obrazovky indikuje bod, v ktorom stlačiť obrazovku pre jej zobudenie.

Čo znamená symbol ruky na mojom DEVIreg Touch?

Symbol ruky v ľavom hornom rohu indikuje, že časovač je vypnutý a termostat pracuje v manuálnom režime.

Čo znamenajú šípky smerujúce nahor v ľavej časti obrazovky DEVIreg Touch?

Tieto šípky indikujú, že termostat poskytuje napájanie systému podlahového kúrenia, ktoré sa aktuálne zohrieva.

Podpora a pomoc

Systém sa nezohrieva. Čo by som mal robiť?

Je množstvo dôvodov, pre ktoré sa toto môže diať:

 • Skontrolujte, či funguje napájanie termostatu (či má napätie).
 • Skontrolujte, či termostat funguje.
 • Skontrolujte nastavenia termostatu.
 • Skontrolujte neprerušenosť a odpor rohože.

Tieto kontroly by mal vykonať iba kvalifikovaný elektrikár.

Môže prísť technik DEVI pozrieť sa na systém?

Áno, spoločnosť DEVI odporúča, aby vám profesionálni inštalatéri pomohli nájsť a opraviť akékoľvek poruchy. Navštívte devi.com/contact alebo kontaktujte nás

Installation

Aký typ lepidla na dlažbu/nivelačnej hmoty/špárovacej hmoty odporúčate?

Pokrytie podlahy musí byť pružné alebo mať pružnú prísadu. Obráťte sa na vášho dlaždica pre radu.

Aká hrubá má byť vrstva lepidla na dlažbu/nivelačnej hmoty?

Lôžko z lepidla má byť dostatočne hrubé na to, aby prekrylo káble; vo všeobecnosti postačuje 4-5mm.

Ako dlho musím nechať vykurovací systém po dláždení, kým ho môžem zapnúť?

Spoločnosť DEVI odporúča, aby sa použité lepidlo nechalo prirodzenou cestou vyschnúť/vyzrieť, a dodržovať odporúčania výrobcu. Zapnutie podlahového systému príliš skoro môže vyústiť do poškodenia podlahy (rýchle vysušenie).

Ako dlho musím nechať vykurovací systém po aplikácii podlahového poteru, kým ho môžem zapnúť?

Odporúča sa, aby sa podlahový poter nechal prirodzene vyzrieť, a toto závisí aj od jeho hrúbky. Vo všeobecnosti doba od aplikácie podlahového poteru do momentu, keď je systém pripravený na zapnutie, je dostatočná pre jeho vysušenie.

Požadovaný výkon

Požadovaný tepelný výkon sa môže pohybovať v rozsahu 40-150 W/m². Musí byť založený na podrobnom výpočte tepelných strát miestnosti vo W/m² od architekta, konzultanta alebo vášho miestneho zastúpenia spoločnosti DEVI.

Nasledujúci krok je stanovenie výkonu vykurovateľnej podlahovej plochy. Toto znamená, že plocha pokrytá skriňami, vaňami, WC misami atď. sa musí odpočítať od celkovej plochy miestnosti. Aby sa zabezpečila rýchla reakcia vykurovacieho systému, celkový vypočítaný výkon sa musí zvýšiť o cca 30%.

Požadovaný výkon sa teraz dá vypočítať: teplo [W/m²] = 1,3 x miestnosť x miestnosť/teplo.

Okrajové zóny

Lokálne môže byť výkon až dvakrát vyšší, napr. pred oknami s väčšou plochou. Tieto okrajové zóny sa vytvoria zmenšením vzdialenosti medzi káblami.

DEVI všeobecne

Čo je celkové kúrenie?

Celkové kúrenie, nazývané aj primárne kúrenie, znamená, že elektrické podlahové kúrenie sa používa ako jediný zdroj tepla v dome. Podlahové kúrenie DEVI je efektívny vykurovací systém, ktorý jednoducho dokáže vykúriť váš dom ako jediný vykurovací zdroj. Systém celkového kúrenia DEVI je skonštruovaný tak, aby pokryl celkové tepelné straty a zabezpečil plné vykurovanie.

Štandardne sa vykurovacie káble DEVIflex™ umiestnia do spodnej časti spevnenej betónovej vrstvy s maximálnou hrúbkou 5 cm.

Existujú nejaké obmedzenia na to, aký nábytok môžem mať nad mojím systémom podlahového kúrenia?

Podlahové kúrenie sa spolieha na to, že vytvárané teplo sa môže voľne šíriť. Ak sa šírenie tepla obmedzí, môže to spôsobiť “horúce miesta” a v najhoršom prípade spôsobiť zmenu farby podlahy. Predmety ako sedacie vaky a matrace položené priamo na podlahe môžu spôsobiť problémy. Akýkoľvek predmet, ktorý umožňuje prúdenie vzduchu pod sebou, je OK.

Ako dlho trvá, kým sa vykurovací systém zohreje?

Toto závisí od rôznych faktorov ako:

 • Aký systém sa nainštaloval a kde (pod dlaždice alebo do cementového poteru)?
 • Aký podlahový poter sa aplikoval?
 • Hrúbka podlahového poteru?

Doba zohrievania by sa mala pohybovať od 30 minút pre DEVImat umiestnený pod dlaždicami do 5-7 (alebo ešte viac) hodín pre systém v cementovom potere.

Náklady

Aké sú náklady na prevádzku elektrického podlahového kúrenia?

Náklady závisia od veľkosti miestnosti, priestoru k dispozícii, a či sa systém má používať ako jediný vykurovací zdroj alebo na zohrievanie podlahy.

5 m² kúpeľňa so sprchou za bežných okolností vyžaduje 4 m² DEVImat™ a termostat DEVIreg™. Dimenzovanie celkového kúrenia vyžaduje kontakt s partnerom spoločnosti DEVI vo vašej lokalite.

Náklady na nákup a inštaláciu elektrického podlahového kúrenia sú bežne nižšie ako v prípade akéhokoľvek iného konvenčného systému kúrenia. Všeobecné pravidlo je: čím je väčšia plocha inštalácie, tým je nižšia cena systému na meter štvorcový.

Bezpečnosť

A čo elektromagnetické polia?

Elektrické podlahové kúrenie DEVI je bezpečné riešenie. Je schválené pre používanie v domoch, apartmánoch a iných zariadeniach.

Bezpečnosť je zabezpečená vysokou kvalitou, spoľahlivou konštrukciou káblov a inštaláciou v súlade so stavebnými normami. Vykurovací vodič je najprv izolovaný vrstvou izolácie a potom obklopený opletením, ktoré je uzemnené. Nakoniec je ochránený vonkajšou vrstvou izolácie.

Vykurovacia rohož DEVImat™ je odolná voči vode a je vybavená bezpečnostným sitom pod vonkajším plášťom, ktoré je pripojené k elektrickému uzemneniu. Podlahové kúrenie DEVI sa vyrába podľa medzinárodných noriem IEC, čo zabezpečuje, že zákazník je chránený autoritatívnymi normami.

Elektromagnetické polia

V posledných rokoch sa venuje zvýšená pozornosť magnetickým poliam. V tejto oblasti sa realizoval rozsiahly výskum, ale napriek veľkému počtu štúdií sa nepreukázala možnosť vzniku rizík pre zdravie. Preto sa nedá stanoviť presný maximálny limit, do akej miery sa môžeme vystaviť magnetickým poliam bez zdravotných rizík.

Vo vzťahu k navrhovaným limitom je miera nášho denného vystavenia veľmi nízka.

Merania

V tabuľke nižšie sú uvedené výsledky meraní intenzity magnetického poľa elektrických vykurovacích káblov v podlahe ako aj ostatných často používaných elektrických spotrebičov.

Jednotka                                                            Vzdialenosť        Hodnota                             Vzdialenosť        Hodnota

DEVIflex®DSIG                                  6 cm                     16 µT                                                   100 cm                0,8 µT

DEVIflex®DTIP                                   6 cm                     0,04 µT                                100 cm                0,04 µT

DEVIflex®DSVF                                 6 cm                     5,5 µT                                  100 cm                0,16 µT

DEVIflex®DTVF                                 6 cm                     0,4 µT                                  100 cm                0,2 µT

Fluorescenčná lampa, 40 W        6 cm                     73,2 µT                                30 cm                   3,3 µT

Transformátor, 12 V/25 W          6 cm                     35,1 µT                                30 cm                   0,7 µT

PC, pred obrazovkou                      6 cm                     0,9 µT                                  30 cm                   0,1 µT

Holiaci strojček, nabíjateľný                       6 cm                     940 µT                                 30 cm                   44 µT

Chladnička, 160 W                                         6 cm                     1,1 µT                                  30 cm                   0,2 µT

Rádiobudík                                                        6 cm                     11,4 µT                                30 cm                   0,6 µT

Ako ukazuje tabuľka, intenzita magnetického poľa okolo vykurovacieho kábla je taká istá alebo nižšia ako v prípade ostatných elektrických spotrebičov.

DEVI iv kúpeľni

Potrebujem vymeniť podlahovú krytinu keď chcem nainštalovať podlahové kúrenie DEVI v mojej kúpeľni?

Jednoduché a čisté riešenie ako DEVImat™ vám poskytuje možnosť ponechať starú podlahu bez jej odstránenia a vzniku nepotrebného neporiadku. Už len pomyslenie na rozbité podlahy a remeselníkov chodiacich dnu a von z domu je pre väčšinu ľudí dosť na to, aby jednoducho zavrhli ideu, že si nechajú ohrievať svoje chodidlá a podlahy.

V súčasnej dobe sa človek nemusí triasť pri pomyslení na podlahové kúrenie. Teplá podlaha sa dá získať bez toho, aby ste museli znášať veľké výdavky, špinu a zmätok dôsledkom rozbitia starej podlahy.

DEVImat™ je iba 2,3 mm až 4 mm hrubá v závislosti od typu. Preto sa dá jednoducho položiť na vašu existujúcu podlahu, či je to už betón, drevo alebo dokonca aj klasická dlažba alebo terazzo, bez potreby odstrániť existujúcu konštrukciu podlahy.

DEVImat™ sa inštaluje v rámci hrúbky vrstvy lepidla na dlažbu a preto významne nezvyšuje úroveň podlahy. Teda nemalo by byť potrebné znížiť výšku dverí, zvýšiť ochranné sokle a lišty atď.