Chladiarne

Ochranné systémy chladiarní, chladiacich boxov a ľadových plôch DEVI
 
V chladiarňach, na zimných štadiónoch atď., kde sa teplota vždy pohybuje v rozsahu od –20 do –30 °C, uniká chlad aj v prípadoch správnej izolácie podlahy. To znamená, že materiály, ktoré sú v kontakte s pôdou, ako základy a podlahové plochy absorbujú chlad a pôda zamrzne. Voda, ktorú zem absorbuje zväčší pri skupenskej zmene na ľad svoj objem a môže tak spôsobiť v dôsledku erózie mrazom značné škody.

Okrem toho sa v priestoroch s možnosťou styku veľmi studeného suchého vzduchu s teplým vlhkým vzduchom môže v dôsledku kondenzácie vodných pár v teplom vzduchu vyzrážať na studenom povrchu voda a zmeniť sa na ľad. Ľad môže spôsobiť neželané zamrznutie prvkov ako sú dvere / brány chladiarne alebo rámy dverí a tým poškodiť konštrukciu a tesnenia dverí, . zabrániť tesnému zatváraniu dverí a tým zväčšiť spotrebu energie na chladenie atď.

Ďalším problémom, ktorý vzniká v odvodňovacom systéme chladiaceho zariadenia je zamrznutie kondenzátu a neschopnosť voľného prúdenia vody.

DEVI ponúka spoľahlivé a energeticky hospodárne vyhrievacie systémy na zabránenie vydutiu podlahy mrazom a zabezpečenie protimrazovej ochrany odvodňovacích kanálov dverí a protipožiarneho potrubia.

Systémy na zabránenie vydutiu podlahy mrazom DEVI pozostávajú z vyhrievacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg™ a montážneho príslušenstva.

Termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálnych výsledkov s najmenším možným množstvom energie.


Odporúčania pre systém zabránenia vydutiu podlahy mrazom DEVI 

Systém na zabránenie nadvihnutiu podlahy mrazom je potrebný na zabránenie vydutiu podlahy mrazom a na zabezpečenie protimrazovej ochrany odvodňovacích kanálov dverí a protipožiarneho potrubia:

Hotels & Commercial buildings
Industrial
• Supermarkety
• Chladené miestnosti

Systémy na zabránenie vydutiu podlahy mrazom by sa mali používať na zabránenie vydutiu podlahy mrazom a na zabezpečenie protimrazovej ochrany odvodňovacích kanálov dverí a protipožiarneho potrubia.


Návod na použitie: Chladiarne   
V tomto návode na projektovanie sú uvedené odporúčania DEVI pre návrh a inštalovanie systémov na zabránenie vydutiu podlahy mrazom a protimrazovej ochrany dverí chladených miestností, odvodňovacích kanálov a protipožiarnych postrekovačov a potrubia. Obsahuje návod na umiestnenie vyhrievacieho kábla, elektrické parametre a konfigurácie systému.