Teplá úžitková voda

DEVI riešenie pre teplú úžitkovú vodu (DHW)

Prístup k teplej úžitkovej vode je v súčasnosti zrejmý štandard v bytovkách. Máme k dispozícii teplú vodu kdekoľvek a kedykoľvek treba – a pokiaľ možno okamžite. Najnovšie stavebné predpisy (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 a CIBSE TM13) vyžadujú, aby systémy pre dodávku teplej úžitkovej vody zabezpečili to najlepšie pohodlie a účinnosť ako aj opatrenia na ochranu proti baktériám legionely. To znamená, že každý centralizovaný systém dodávky vody by mal byť chránený proti baktériám legionely nielen pomocou efektívnej filtrácie a dezinfekcie, ale aj udržiavaním teploty vody v rámci regulačných limitov stanovených v pláne riadenia rizík pre baktérie legionely.

Elektrický ohrievací systém pre teplú úžitkovú vodu od spoločnosti DEVI udržiava dodávku vody na požadovanej teplotnej úrovni a zabezpečuje primeranú dezinfekciu pre potlačenie baktérií legionely.

Okrem toho, systémy pre ohrev potrubí od spoločnosti DEVI zabezpečujú teplú vodu vo všetkých kohútikoch a úspory, keď nie je potrebný potrubný systém s cirkuláciou. Znižujú aj plytvanie vodou, keďže teplú vodu môžete mať okamžite. Riešenie sa dá použiť v systémoch pre dodávku teplej úžitkovej vody (TÚV) dodávanej diaľkovým kúrením s nízkou teplotou, ktoré je finančne a energeticky efektívnym spôsobom dodávky vody v mestských oblastiach.

Úvodná investícia do systému TÚV bez cirkulácie znamená cca 50% menej rúr, izolácie, ventilov a čerpadiel, ktoré je potrebné inštalovať, z dôvodu, že nie sú potrebné žiadne spätné rúry a ich izolácia. To znamená aj to, že nepotrebujete ďalší priestor pre spätnú rúru, čo poskytne ďalší priestor v servisných kanáloch a šachtách.

Vykurovacie káble od spoločnosti DEVI poskytujú energiu iba tam, kde je to potrebné, pričom výkon sa prispôsobuje teplote okolia. Taktiež menšie požiadavky na rúry a bojlery pre TÚV znamenajú menšie tepelné straty v systéme.

Systémy domácej horúcej vody DEVI pozostávajú z vykurovacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg™ a inštalačného príslušenstva.

DEVIreg ™ Therm Control DHB 330 je určený na ovládanie samoregulačných vykurovacích káblov DEVIhotwatt ™ používaných na udržiavanie teploty vo vnútri potrubia. Teplota môže byť regulovaná v rozmedzí od 35 ° C do 70 ° C.

Systémy DEVI pre teplú úžitkovú vodu pozostávajú z vykurovacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg ™ a inštalačného príslušenstva.

DEVIreg™ Therm Control DHB 330 je určený na ovládanie samoregulačných vykurovacích káblov DEVIhotwatt ™ používaných na udržiavanie teploty vo vnútri potrubia. Teplota môže byť regulovaná v rozmedzí od 35° C do 70° C.

 

Odporúčania pre inštaláciu teplej úžitkovej vody

Systémy teplej úžitkovej vody udržujú zásobovanie vodou na požadovanej úrovni teploty a poskytujú vhodnú dezinfekciu na potlačenie baktérií Legionella:

Multi-family buildings
One family houses for external isolation
Hotels & Commercial buildings


Všeobecné princípy návrhu majú za cieľ zabezpečiť rovnomernú teplotu vody, ktorá by tiež mala zabrániť teplotám umožňujúcim rast legionel. Všeobecné odporúčanie pre TÚV je udržiavanie teploty zdroja tepla medzi 50-60 ° C (IEC 62395-2: 2013).

 

Aplikačná príručka: Teplá úžitková voda

Táto príručka navrhuje odporúčania DEVI pre návrh a inštaláciu systému teplej úžitkovej vody. Poskytuje usmernenie pre rozloženie vykurovacieho kábla, elektrické údaje a konfigurácie systému.