Ohrev potrubí

Riešenia pre ohrev potrubí

 

Systémy na dodávku kvapalín ako vodovodné potrubia, ktoré dodávajú vodu, sú najviac závislé na teplote určitej rúry a stave rúry pre kvalitu dodávky vody, ktorá vyžaduje určité spoľahlivé riešenia.

Vodovodné a kanalizačné rúry sú dôležité časti každej budovy; akákoľvek porucha môže byť veľmi nepríjemná a nákladná na opravu. Vďaka riešeniam spoločnosti DEVI pre ohrev potrubí sa môžete jednoducho vyhnúť neočakávaným škodám spôsobeným mrazmi počas zimných období.

Systémy na ochranu proti mrazu sa inštalujú tam, kde je potrebné chrániť vodovodné a kanalizačné potrubia pred zamrznutím a poškodením ľadom. Systémy na udržiavanie teploty zabezpečujú, aby sa teplota rúry s teplou vodou alebo kvapalinou udržiavala na požadovanej úrovni.

Avšak, okrem hlavných účelov sa dá vidieť veľa výhod, ktoré plynú z používania ohrevu potrubí, ako:

  • Nezamŕzajúce rúry
  • Konštantný prietok v rúrach
  • Zmenšenie hĺbky pre podzemné rúry
  • Žiadne náklady na opravu po tuhej zime
  • Žiadne tuhnutie výrobkov obsahujúcich tuky v potrubných systémoch
  • Efektívna dodávka teplej vody

Systémy pre ohrev potrubí od spoločnosti DEVI pozostávajú z vykurovacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg™ a inštalačného príslušenstva.

Termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú, aby sa dosiahli optimálne výsledky s minimálnou možnou spotrebou energie.Odporúčania pre inštaláciu ohrevu potrubí od spoločnosti DEVI

Ohrev potrubí sa odporúča na udržiavanie určitej teploty kvapaliny:

Systémy pre ohrev potrubí od spoločnosti DEVI sa môžu používať na vnútornej alebo vonkajšej strane rúr vo vnútornom ako aj vonkajšom prostredí a pre nadzemné ako aj podzemné potrubia.

Systémy pre ohrev potrubí by sa mali nainštalovať v skorej fáze výstavby. Zaistí to bezpečnosť a predíde rizikám škôd spôsobených ľadom.

DEVIpipeheat 10/ECpipeheat 10 V2 NESMIE byť použitý na vnútornú inštaláciu v rúrach určených na pitnú vodu!

Applikačná príručka: Ochrana pred mrazom

Tento návrhový sprievodca predstavuje odporúčania spoločnosti DEVI pre návrh a inštaláciu mrazuvzdornej ochrany potrubí. Poskytuje usmernenie pre usporiadanie vykurovacieho kábla, elektrické údaje a konfigurácie systému. 

 

 

 

 

Videá

Pipe frost protection