Strecha

DEVI systém ochrany striech pred zamrznutím

Systém ochrany striech a strešných žľabov možno použiť prakticky pre všetky typy konštrukcií striech na zabránenie zhromažďovania vody v strešných žľaboch a na zamedzenie škôd na stavbách zamrznutím fasád a striech.

Systém DEVI by sa mal inštalovať pozdĺž okraja strechy alebo tam, kde je nebezpečenstvo vytvárania ľadu a snehu. Poškodeniu strešných žľabov a zvodov môže sa dá predísť účinným a voľným odtokom vody z topiaceho sa snehu a ľadu, čo je dôkazom úspešnej prevádzky systému DEVI.

Elektronické termostaty DEVIreg™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálnych výsledkov s najmenším možným množstvom energie. Tieto výsledky sa dosahujú veľmi presnými meraniami snímačmi poveternostných parametrov a termostatmi s automatickou dvojpolohovou reguláciou vyhrievania v správnom čase.

Typické aplikácie sú strešné konštrukcie, strešné žľaby, strešné zvody, ploché strechy a údolné žľaby.

DEVI systém ochrany striech a odkvapových systémov pred ľadom a snehom pozostáva z vyhrievacích káblov, termostatov DEVIreg™ a montážneho príslušenstva.

 

Odporúčania pre systém protimrazovej ochrany striech DEVI
Hlavným účelom systému DEVI je roztopiť a odstrániť sneh a ľad zo striech, odkvapových systémov, vikierov iných exponovaných miest v exteriéri:

Hotels & Commercial buildings
One family house
Airports and heliports

DEVI systém ochrany striech a strešných odkvapovov má za úlohu ochrániť ľudí, autá na komunikáciách popri budovách a tým umožňuje bezpečné komunikácie pre chodcov aj vodičov počas zimy a taktiež znižuje náklady na opravy a údržbu budov./facility management/

Návod na použitie: Systém protimrazovej ochrany striech
V tomto návode na projektovanie sú uvedené odporúčania DEVI pre návrh a inštalovanie systémov protimrazovej ochrany striech. Obsahuje návod na usporiadanie vyhrievacieho kábla, elektrické parametre a konfigurácie systému.

 

 

 

 

 

Videá

Application for roof and gutters with thermostat DEVIreg™ 850
Ice and snow melting systems - Roof, Gutters and Ground