Športoviská

Prečo štadióny potrebujú elektrické kúrenie?

Najmodernejšie športové arény sú polyfunkčné budovy, v ktorých sa môžu konať športové hry a podujatia bez ohľadu na poveternostné podmienky a počet návštevníkov. Najväčšia výzva je udržiavať perfektné podmienky na ihrisku počas všetkých zápasov, za drsných poveternostných podmienok a v niektorých prípadoch aj počas iných podujatí, ktoré sa na ihrisku konajú.

Či už položené alebo zapustené, pripojené k dostupnému elektrickému napájaniu a používané, keď na ihrisku nie sú žiadni hráči, riešenia elektrického kúrenia od spoločnosti DEVI poskytujú viac ako len ochranu proti mrazu.

Elektrický ohrev športoviska je v mnohých prípadoch viacúčelové riešenie pre štadióny. Také energeticky efektívne riešenie zabraňuje tomu, aby mráz a sneh počas zimného obdobia mali nepriaznivý účinok na ihrisko. Vyhrievanie štadióna slúži ako stimulátor rastu a obnovy prírodnej trávy. Všetko toto zabezpečí lepšie ihrisko, ktorý môže predĺžiť hernú sezónu bez ohľadu na ročné obdobie alebo danú lokalitu.

Hlavný dôvod pre používanie elektrického kúrenia je jednoduchosť a bezproblémovosť systému v porovnaní s ostatnými riešeniami, kde je potrebné viac mechanických zariadení na dobré zabezpečenie funkcií systému, spolu s rizikom poruchy funkcie dôsledkom poveternostných podmienok.


Rozmrazovacie systémy DEVI pre športové ihriská pozostávajú z vykurovacích káblov DEVI, termostatov DEVIreg ™ a inštalačného príslušenstva.

Termostaty DEVIreg ™ so snímačmi zabezpečujú dosiahnutie optimálnych výsledkov s čo najmenším množstvom energie.


Odporúčania pre DEVI Odmrazovacie systémy pre športové ihriská

Jednou z hlavných úloh športových vykurovacích systémov je rozmrazovanie ihriska len pre individuálnu futbalovú hru alebo podporu min +1 ° C na povrchu:

Sport fields

Odmrazovacie systémy spoločnosti DEVI sa môžu používať na prírodnom a umelom športovom poli, aby sa zabránilo tvorbe snehu a ľadu na povrchu ihriska.

 

Aplikačná príručka: Umelé a prírodné trávne porasty
Tento návrhový sprievodca obsahuje odporúčania DEVI pre návrh a inštaláciu systémov topenia ľadu a snehu pre aplikácie na vykurovanie športových polí. Poskytuje usmernenie pre umiestnenie vykurovacích káblov, elektrické údaje a konfigurácie systému.

 

 

 

 

 Video

Electrical field heating for Silkeborg Stadium