Záručné podmienky DEVI / Danfoss

V spoločnosti Danfoss považujeme za veľmi dôležité dodávať vysokokvalitné výrobky s dlhou životnosťou. Ak by ste napriek všetkým očakávaniam mali so svojím výrobkom problém, spoločnosť Danfoss ponúka záruku platnú od dátumu nákupu (musí však začať platiť najdlhšie do 2 rokov od dátumu výroby) za nasledujúcich podmienok: V priebehu trvania záruky spoločnosť Danfoss ponúkne nový porovnateľný výrobok alebo výrobok opraví v prípade, že výrobok je chybný z dôvodu chybnej konštrukcie, chyby materiálu alebo spracovania. Rozhodnutie, či sa vykoná oprava alebo výmena, závisí výhradne od posúdenia spoločnosti Danfoss. Ponúkame najlepšie záruky na trhu.

Záruka je séria 6 samostatných najlepších záruk na trhu, zabezpečujúcich vaše bezstarostné používanie výrobkovelektrického vykurovania.

Poskytujeme dva druhy záruk: záruka na výrobok a kompletná záruka na plný servis, platné od 1. júla 2021

 

Pozrite si viac:

Záručné podmienky Danfoss

Záručné podmienky DEVI

Súvisiace výrobky