Oblasti použitia

Rodinné domy
Bytovky – byty a apartmány
Nízko-energetické budovy
Letiská a heliporty
Použitie v poľnohospodárstve
Vodná a pozemná doprava
Hotely a komerčné budovy
Priemyselné nádrže
ŠTADIÓNY
Iný ohrev