Bytovky – byty a apartmány

Berúc do úvahy pohodlie a bezpečnosť obyvateľov, zníženie dopadu na životné prostredie ako aj konečné prevádzkové náklady, spoločnosť DEVI je ideálny partner pre vykurovanie vnútorných priestorov ako elektrické podlahové kúrenie pre pohodlie, udržiavanie zrkadiel bez vlhkosti a uterákov v suchom stave, ale aj pre ohrev potrubí a riešenia na topenie námrazy a snehu pre obytné budovy.

Najnovšie stavebné predpisy (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 a CIBSE TM13) vyžadujú, aby systémy pre dodávku teplej vody zabezpečili to najlepšie pohodlie a účinnosť ako aj opatrenia na ochranu proti baktériám legionely. To znamená, že každý centralizovaný systém dodávky vody by mal byť chránený proti baktériám legionely nielen pomocou efektívnej filtrácie a dezinfekcie, ale aj udržiavaním teploty vody v rámci regulačných limitov stanovených v pláne riadenia rizík pre baktérie legionely. Systémy pre ohrev od spoločnosti DEVI pre teplú úžitkovú vodu spĺňajú nároky všetkých požadovaných certifikátov pre taký ohrev potrubí.

Okrem toho spoločnosť DEVI poskytuje nielen riešenia pre teplú podlahu v kúpeľniach, ale aj rohože pre zrkadlá bez vlhkosti a sušiaky na uteráky, ktoré sú ideálne pre kúpelne, kuchyne a úžitkové miestnosti. 

Moderná technológia poskytuje vlastníkom a správcom objektov množstvo spôsobov ako zlepšiť energetickú účinnosť a bezpečnosť ich budov. Navyše, pri plánovaní novej stavby, renovácie alebo modernizácie by sa nemali len rešpektovať miestne zákony na ochranu životného prostredia, ale malo by sa myslieť aj na prírodné dedičstvo pre budúce generácie.

Podlahové kúrenie pre byty a apartmány

Rozhodujete sa pre zážitok z pohodlného podlahového kúrenia? Pozrite inteligentné riešenia spoločnosti DEVI.

Elektrické podlahové kúrenie sa dá aplikovať ako dodatočný vykurovací zdroj v bytoch a apartmánoch, vo väčších budovách. Počas renovácie môžete jednoducho pridať tenké DEVImat alebo DEVIdry a keď pred vykurovacou sezónou klesne vonkajšia teplota, užívať si vyhriaty interiér a podlahu.

Keď radiátory vo vašej budove začnú fungovať, podlahové kúrenie môžete jednoducho vypnúť a opäť ho zapnúť, kedykoľvek si budete chcieť užívať teplú podlahu.

Diskrétne a neviditeľné podlahové kúrenie vám dáva lepšie možnosti rozvrhnúť váš interiér, ako si želáte, ale predovšetkým zlepšiť celkové tepelné pohodlie vás a vašej rodiny vo vašom obydlí. Okrem toho elektrické podlahové kúrenie má výhodu presnejšej regulácie a kratšiu reakčnú dobu ako teplovodné podlahové kúrenie.

V sortimente výrobkov spoločnosti DEVI môžete nájsť riešenia prispôsobené každému druhu podlahovej krytiny a inteligentné termostaty na udržovanie požadovaného tepla a riadenie spotreby energie.

DEVI HeatMAP™
DEVI HeatMAP™ je jednoduchý nástroj na výpočet veľkosti podlahového vykurovania DEVI rôznych miestností v dome. Podlahové vykurovanie možno inštalovať za účelom rekonštrukcie existujúcej miestnosti / budovy alebo v novej budove.
Nový termostat DEVIreg™ Opti
Predstavuje spojenie presného ovládania elektrického podlahového vykurovania a elegantného vzhľadu
Webináre 2021 - jún
Chcete sa zúčastnit nášich nových webinárov v roku 2021? Potom sa zaregistrujte!
Nový YouTube kanál v Slovenčine - DEVI.SK – o krok bližšie k svojim klientom
Zoznámte sa s prívetivou a pohodlnou formou s DEVI technológiami, vďaka novému seriálu krátkych videí.
Nové záručné podmienky DEVI / Danfoss
Danfoss / DEVI záruka: Poskytujeme dva druhy záruk: záruka na výrobok a kompletná záruka na plný servis, platné od 1. júla 2021.