Iný ohrev

Vyhrievanie zrkadiel

Zahmlené zrkadlá môžu byť otravné. Osobitne v malých kúpeľniach sa zrkadlá veľmi často rýchlo zahmlia. Je však k dispozícii jednoduché a neviditeľné riešenie tohto problému: inštalácia vykurovacej rohože za zrkadlo.

Rohož ohrieva zrkadlo, aby sa eliminoval účinok rozdielu teplôt a zabránilo tvorbe vlhkosti na povrchu chladnejšieho zrkadla. Rohože pre vyhrievanie zrkadiel sa môžu nastaviť tak, aby sa zapínali spolu s osvetlením kúpeľne. Toto vám poskytne pohodlie ‘bez zahmlenia’, dokonca aj po veľmi dlhom horúcom kúpeli.

Namontovať vykurovaciu rohož za zrkadlo je jednoduché pre akéhokoľvek skúseného domáceho kutila, ktorý bude postupovať podľa našich pokynov pre inštaláciu. Avšak, prosím majte na pamäti, že pripojenie k elektrickej sieti musí vykonať iba autorizovaný elektrikár. Pre vyhrievanie zrkadiel odporúčame DEVIfoil™ Mirror alebo DEVImat™.

Vyhrievanie zrkadiel je jednoduché a neviditeľné riešenie, ako zabrániť ich zahmlievaniu. Vykurovacia rohož sa umiestni za zrkadlo a zohrieva ho tak, aby sa vylúčilo kondenzácia vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu na chladnejšom povrchu zrkadla kúpeľne. Vyhrievanie zrkadla sa dá nastaviť tak, aby sa zapínalo spolu s osvetlením kúpeľne.