Letiská a heliporty

Letiská, kde sa obvykle pohybuje veľký počet ľudí, vyžadujú špeciálne riešenia pre bezpečnosť a pohodlie svojich pasažierov počas zimných období.  Tieto nielen poskytujú pohodlie pre cestujúcich počas dlhých ciest, ale nadovšetko musia byť bezpečné pre lietadlá bez ohľadu na akékoľvek poveternostné podmienky. Odbavovacia plocha by nikdy nemala byť klzká a všetky čiary na vzletovej a pristávacej dráhe by mali byť viditeľné. Používanie elektrického vyhrievania do vonkajšieho prostredia od spoločnosti DEVI na odbavovacích plochách a vzletových a pristávacích dráhach ich chráni proti námraze a snehu a robí každodennú prevádzku bezpečnejšiu a jednoduchšiu. 

Takisto núdzové heliporty pre nemocnice majú osobitné požiadavky na bezpečnosť a zdravotné služby pre pacientov. Také lety zdravotníkov sa realizujú za účelom záchrany ľudských životov. To je dôvod, pre ktorý je životne dôležité zabezpečiť čisté a suché pristávacie plochy pre helikoptéry. Vykurovacie káble DEVI zabezpečujú najlepšie možné podmienky pre rýchly a bezpečný štart a pristátie bez ohľadu na poveternostné podmienky.

Množstvo medzinárodných letísk a miestnych heliportov je vybavených spoľahlivými riešeniami pre ohrev od spoločnosti DEVI, ktorá zaisťuje ich použiteľnosť v každom čase a bezpečnosť letov.